A Társulat tagjai, különösképpen az Antik Numizmatikai Műhelyben tevékenykedők aktívan részt vesznek a mai magyar régészet önkéntes programjaiban is. Segédkeznek a terepbejárásoknál, lelőhelyfelderítésekben és a talált leletek beazonosításában is.

Juhász Lajos: Antik Numizmatikai Műhely

2016 tavaszán határoztuk el Dr. Vida István kollégámmal, a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának numizmatikusával, hogy megpróbálunk útnak indítani egy előadássorozatot, amely összefogja az ókori érmék iránt érdeklődő közösséget. Így született meg az év szeptemberében az azóta is zajló Antik Numizmatikai Műhely, amelynek a Magyar Numizmatikai Társulat ad helyet. Az indíttatást a számos ókori érméket érintő izgalmas kérdés körüli eszmecsere adta, amelyre egy idő után saját tapasztalataink és olvasmányaink alapján sem találtunk választ. Ugyanakkor kizárt dolognak tartottuk, hogy az érmék iránt érdeklődő magyar közösség soraiban pusztán mi törnénk ezen a fejünket. Éreztük annak igényét, hogy ezt minél szélesebb körben kiterjesszük, így minél több véleménynek hangot és teret adva a numizmatika legváltozatosabb kérdéseiben. Magyarországon erre addig nem igazán volt lehetőség, ezért úgy éreztük, hogy meg kell kísérelnünk egy ilyen fórum megteremtését. Az alapötlet egy barátságos és nyitott közösségi tér megteremtése volt gyűjtők, numizmatikusok/szakemberek, restaurátorok, hallgatók és úgy általában minden, a téma iránt érdeklődő ember számára. Ennek keretén belül meg lehet vitatni a személyes tapasztalatokat, észrevételeket, gondolatébresztő olvasmányokon alapuló ötleteket, kutatásokat vagy készülő szakdolgozatokat. Ezért is kapta az eseménysorozat a műhely nevet, ahol sokszor folyamatban lévő, még nem kiforrott kérdések megtárgyalása lehetséges.

Nagy örömünkre szolgál, hogy immár 3 éve töretlenül, változatlan szellemben folyik a termékeny munka. Az azóta eltelt idő szerencsére bizonyítja, hogy volt is és van is rá igény. A kéthetente, hétfő délutánonként tartott események során minden alkalommal legalább egy valaki előadással készül, amelyet utána a hallgatóság megvitat. A vita lezárását általában egy baráti sörözés követi. A hallgatóság sokszínűsége a témákban is megmutatkozik, amely az előadások iránti érdeklődés fenntartásának is egyik kulcsa. Szó volt például ikonográfiáról, ásatási éremanyagról, súlyokról és mérlegekről, plombákról, restaurálásról, hamisítványokról, barbár pénzekről, szakdolgozati anyagról, gazdaságról, árakról, kelta és görög érmékről, konferenciákról és még sok másról is. Az Antik Numizmatikai Műhelyen belül folyó komoly munka már kezdte szétfeszíteni annak kereteit, ezért elhatároztuk, hogy megszervezzük a Numismatica Pannonica konferenciát is. A 2018-tól évente, szeptember elején tartandó tudományos tanácskozás Magyarország egyetlen rendszeres ókori numizmatikai konferenciája. Idén második alkalommal, szeptember 9-én rendeztük meg. A témák változatossága jól tükrözi a Műhelyben elhangzó előadások sokszínűségét, amely nemzetközi szinten is egyedülálló. Ide minden, a tágabb értelemben vett ókori numizmatikával kapcsolatos előadás számára nyitunk teret, amely később online kötet formájában is megjelenik, és a Társulat honlapján lesz elérhető. A konferencián való részvétel akár előadóként, akár nézőként mindenki számára nyitott és ingyenes. Az Antik Numizmatikai Műhely nemzetközi szinten is ritka példája annak a gyűjtőket és szakmabelieket összefogó előremutató együttműködésnek, amely reméljük, még sok évet megér.

Minden új érdeklődőt szeretettel látunk!

A Numismatica Pannonica konferenciasorozat előadásainak írott változata letölthető és olvasható itt: http://acta.numizmatika.org/index.php/acta/issue/archive

Az Acta Supplementum kötete szintén elérhető az oldalon: http://acta.numizmatika.org/index.php/acta/issue/view/2

Csáti Ferenc Balázs:
Római érmék mikroszkóp alatt. Avagy amit már a nagyító sem lát...


Antik érmék felületvizsgálatának lehetőségei gyűjtői és kutatói szemmel.
Milyen felületi elváltozásokkal lehet találkozni eredeti érméken? Mi ad okot gyanakvásra?

Műhelybeszélgetés egy római érméket gyűjtő restaurátorral.

Február 25-én Kocsis Károly tartott előadást az Antik Numizmatikai Műhely keretében az érdeklődőknek Personificatio és az istenek címmel.

2020. január 28- án, kedden, 17:00–18:30 a műhelybeszélgetés során a Magyar Nemzeti Múzeum két kiváló régésze tart előadást
 
Mráv Zsolt: Dunakeszi késő római kori kikötőerőd kutatásának újabb eredményei
 
Szabadváry Tamás: Dunakeszi késő római kori kikötőerőd éremanyaga az újabb kutatások tükrében
 

 

 

Pandula Attila - I. Bonaparte Napóleon falerisztikai hagyatéka a moszkvai Állami Történeti Múzeum gyűjteményében

 

I. Bonaparte Napóleon francia császár előkelő rendjelek és kitüntetések sorát birtokolta. Más relikviákkal egyetemben ezek az elismerések a waterloo-i ütközetben a győztesek kezébe kerültek. Frigyes németalföldi herceg zászlóaljának rendkívül becses haditrófeáit később Berlinbe szállították. A világ akkor legnagyobb hadtörténeti múzeumának, a Zeughausnak alkották az egyik legértékesebb tárgycsoportját 1883-tól.

Az előadást élőben közvetíti a Galileo Webcast, de visszanézhető itt:https://www.facebook.com/galileowebcast/videos/527772614757561/?v=527772614757561

 

2019. november 26- án, kedden, 17:00–20:00 óráig Csippán Péter archaeozoológus fog izgalmas előadást tartani az antik érmeken megjelenő állatok hol valósághű, hol fantáziával dúsan átszőtt ábrázolásairól.

A részvétel előzetes jelentkezéshez kötött de minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Laczik Csaba restaurátor- és szobrászművész előadása a különböző fémöntési technikákról, bronzszobrok és plakettek készítéséről, illetve a köztéri bronz emlékművek restaurálásáról.

A csoport keddi műhelybeszélgetése során Horváth Sz. Emma tartott előadást a MNM Éremtárának verési hibás érméiről.

Dr. Kálnoki- Gyöngyössy Márton: Gondolatok a város és pénzverde viszonyáról

A késő középkori magyar verdejegy/mesterjegy-rendszer megjelenésével elvben könnyen azonosíthatóvá vált az adott pénzérmét készítő pénzverde és a pénzverését felelős tisztviselő személye. Olykor mégis azt látjuk, hogy a felelős személy kollektív jegy mögé „bújik”. Előadásomban egyes esetek alapján azt szeretném megvizsgálni, hogy ténylegesen a felelősség alóli kibújásról vagy inkább a városnak mint testületnek a pénzverésben játszott szerepéről van-e szó.

Tanulmányi kirándulást szerveztünk 2013. szeptember 13–14-én Burgerlandba, ahol az első napon Pandula Attila vezetésével megtekintettük a fraknói várat, a második napon pedig Torbágyi Melinda vezetésével a Carnuntumi Archeológiai Parkot.