Nyomtatás

 

MEGHÍVÓ

a Magyar Numizmatikai Társulat

2019. szeptember 17-én, kedden 18 órakor

a Társulat helyiségében tartandó előadására, amelyet

Soltész Ferenc Gábor

Beck Ö. Fülöp díjérmei az 1896-os ezredéves kiállításra

 

címmel tart.

 

Az előadásra vendégeket is szeretettel várunk.

Az 1893-ban kiadott ezredéves országos kiállítás általános programjának 18. § írta le először a kiállítás jutalmazási rendjét. Ebben érmek és oklevelek adományozását említik. Az 1896-iki ezredéves országos kiállítás érmeinek és okmányainak tervezeteire Lukács Béla kereskedelemügyi miniszter pályázatot hirdetett 1894 március 25-i dátummal. Beck Ö. Fülöp (BÖF) vélhetően az Iparművészeti Főiskola közbejöttével értesült a kiírásról. BÖF 1894 júniusában elindult Párizsba, hogy „magát külföldi mesterek mellett tökéletesítse”, amihez az anyagi hátteret a közoktatási miniszter 600 forintos ösztöndíj biztosította. Vonatozás közben a millenniumi kiállításra kiírt érempályázatot olvasta és az érmek kifundálásán gondolkodott. Már Bécsben megvette azokat a palakorongokat, amiken vörös viaszból megformázta franci hatásokat hordozó éremterveit. Beküldött éremtervei eredményeként október végén táviratot kapott, hogy a kilenc pályázó közül mind a három kategóriában első lett, 1200 korona jutalommal. BÖF érmeinek kivitelezésével a kereskedelmi miniszter1896. május 24. 38688 sz. leiratában a körmöcbányai pénzverő hivatalt bízta meg. A minisztérium és pénzverő közötti egyeztetések után az elvégzendő feladatok július 27-én került át iránymutatásul a verde pénzítő és véső alosztályaihoz. Már csak a jutalmazottak névsorának kellett meg érkeznie, hogy elkészüljenek az egyedi névtábla-betétek, elinduljanak a verőgépek és kiverjék a névre szóló jutalomérmeket. A három érem – Millenniumi nagy érem, Kiállítók érme, Közreműködők érme – korabeli szerszámai közül néhány máig fennmaradt, ezek a Metal Art Zrt. Éremtárában megtalálhatóak.

beck