^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  

Könyvtári állomány

Új fejezet indul a könyvtár életében azzal, hogy honlapján keresztül lehetővé válik a könyvtár állományában (első lépcsőben a könyvállományban) való böngészés távoli felhasználó helyekről is.

Az elérhető állomány az anyag további revíziójával párhuzamosan folyamatosan bővülni fog. Reményeink szerint nemcsak könyvtári, hanem az 1977 óta hiányzó magyar numizmatikai bibliográfia szerepét is betöltve.

A könyvtár állománya közel 20 ezer kötet könyvet, folyóiratot, kisnyomtatványt és árverési katalógust tartalmaz.

A kereshető könyvtári adatbázis elérhetősége:

http://opac3.numizmatikai.monguz.hu/

A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára az ország egyetlen önálló, nyilvános numizmatikai szakkönyvtára, melynek alapítása egybeesik a Társulat megalakításával, születésnapjának a Társulat születésnapját, 1901. május 14-ét tekinthetjük.

Fő gyűjtőkörébe tartozik a numizmatika, mint a történettudomány segédtudományának minden ága, így a pénztörténet, emlékérem, éremművészet, rendjelek és kitüntetések, papírpénz és értékpapír, zsetonok, bárcák valamint a velük összefüggésben lévő hamisítás szakirodalma. Külön feladatának tekinti a könyvtár az éremgyűjtéssel, gyűjtőkkel és gyűjteményekkel és a tárgykörrel kapcsolatos kiállítások, konferenciák, kongresszusok irodalmának gyűjtését és feltárását is.

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.