^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  

 

Százéves a Magyar Numizmatikai Társulat 1901-2001

A Magyar Numizmatikai Társulat 2001-ben megérte fennállásának századik évfordulóját. A magyar nemzet – bizton állíthatjuk – legdrámaibb és legtöbb megpróbáltatást hozó évszázadában nem csak működött, de alkotott és újat teremtett, kereteket adott a magyar tudomány e kicsiny szegletének felvirágoztatására. Köszönhetjük ezt mindazoknak a tagoknak és pártfogóknak, akik ez időszak alatt éltették, továbbvitték a társulatot, és mindent megtettek a numizmatika magyarországi műveléséért, átvezetve a társulatot a megalakulásakor kezdetét vevő új évszázadból a centenárium évében induló új évezredbe.

Voltak persze mélypontok is, amelyek részben politikai, társadalmi események, részben pedig emberi gyarlóság következményei. A társulat azonban végigment a rögös úton is, túlélte a buktatókat; tisztességét, az önmaga által megszabott erkölcsi követelményeit mindvégig megtartotta. Tudós elődeink szívós munkával elérték azt, hogy a numizmatika elfoglalhatta megillető helyét a történelem segédtudományai között és eredményeit ma már kellő súllyal veszik figyelembe a történettudomány kutatói. Napjainkban nem gátolja semmi a tudományos munkát, a numizmatikai kutatást, feldolgozást és publikálást; most a mi dolgunk, hogy elődeink lelkesedését és önfeláldozását követve tovább éltessük ezt a társulatot, és eredményekben gazdagabban hagyjuk örökül az utókorra.

Ezt az emlékkönyvet a rendelkezésünkre álló dokumentumok (választmányi ülések és közgyűlések jegyzőkönyvei, levelezések, egyéb írott források) adatai alapján írtuk meg. Szándékunkban állt mértéktartónak maradni, és tárgyilagos, teljes képet mutatni az eltelt évszázad eseményeiről. A társulat történetének minden korszaka előtérbe állított egy-egy kiemelkedő személyiséget, akik önfeláldozóan vállalták évtizedeken keresztül azokat a feladatokat, amelyeken keresztül e jubileumhoz eljutottunk. Célként tűztük ki magunk elé, hogy tevékenységüket munkánk során bemutassuk, és így méltó emléket állítsunk nekik.

Egy társadalmi szervezet életében száz esztendő hosszú idő, ezért büszkén ünnepeljük meg azt rendkívüli közgyűlés és nemzetközi numizmatikai konferencia keretében, valamint a magyar pénzverés történetét bemutató kiállítás megrendezésével. Hívő hittel hisszük és bízunk abban, hogy a beköszöntött új évezred megteremti azokat a történelmi lehetőségeket és körülményeket, amelyek a megkezdett út folytatását lehetővé teszik, és a jövőben is lesznek olyan nemes intézmények és kiemelkedő személyiségek, akik a társulat további gyümölcsöző munkásságát a magyar numizmatika érdekében elősegítik.

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.