^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  
A Magyar Numizmatikai Társulat Évkönyvei:  
1970 1 500 Ft
1971 1 500 Ft
1972 1 500 Ft
1974 1 500 Ft
1975 1 500 Ft
1976 1 500 Ft
1977 1 500 Ft
1978 1 500 Ft
1979 1 500 Ft
1980 1 500 Ft
1981-82 1 500 Ft
A Numizmatika és a Társtudományok I., Szeged, 1993 1 500 Ft
A Numizmatika és a Társtudományok VI., Székesfehérvár, 2004 1 500 Ft
A Numizmatika és a Társtudományok VIII., Szeged 2009 1 500 Ft
Adamovszky István: Az Érem 1901-2011 6 000 Ft
Adamovszky István: Bankjegyek alkalmi felülbélyegzései 3 000 Ft
Adamovszky István: Magyar érme katalógus 997-1307 Elfogyott!
Adamovszky István: Magyar szükségpénz katalógus 1723-1959 5 000 Ft
Adamovszky István: Magyarország bankjegyei sorozat: A guldenrendszer Elfogyott!
Adamovszky István: Magyarország bankjegyei sorozat: A koronarendszer 3 000 Ft
Adamovszky István: Magyarország bankjegyei sorozat: A pengőrendszer 3 000 Ft
Adamovszky István: Magyarország bankjegyei sorozat: A forintrendszer Elfogyott!
Adamovszky – von Klimstein – Zombori: Temesvári bárcák a XIX. sz. második feléből 2 000 Ft
Ambrus Béla: Magyarország papírszükségpénzei I-II. 3 500 Ft
Angelotti Zsuzsanna – Fux Kornél: A magyar pénzérmék és papírpénzek 2 500 Ft
Antall József – Huszár Lajos: Medicina in nummis 3 000 Ft
Asztalos Andrásné: Dunaújváros numizmatikai emlékei 1 000 Ft
Bene Attila: C. Radnitzky. Wiennae 10 000 Ft
Bernátsky Ferenc - Csányi Viktor: A Hódmezővásárhely - Kingéci tallérlelet
4 450 Ft
Bertók Krisztina: Berán Lajos pályafutása és művei a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban 1 000 Ft
Buza János: Magyarországi és erdélyi pénzértékek a 16-17. században 3 490 Ft
Buza János: Aranyforintok és ezüsttallérok nyomában 3 200 Ft
Déri Múzeum numizmatikai gyűjtemény – kártyajáték 1 600 Ft
Dr. Iván Lux: Identification of Archduke Ferdinand II Tyrolean Thalers 12 500 Ft
Dr. Iván Lux: Identification of Archduke Leopold V Tyrolean Thalers 12 500 Ft
Dr. Iván Lux - Sándor Gál: Hungarian Thaler Type Coins of Leopold I (1657-1705) 14 500 Ft
Dr. Lux Iván - Gál Sándor: I. Lipót magyar tallér típusú pénzei (1657-1705) 1 500 Ft
Egervölgyi Dezső: Gróf Széchenyi István a magyar érmészetben II. 1 000 Ft
Emlékkönyv Bíró Sey Katalin és Gedai István 65. születésnapjára 2 000 Ft
FIDEM XXIV. Kongresszus és éremművészeti kiállítás '94 1 500 Ft
Fomin, A. V. – Kovács L.: A Máramaros megyei (“Huszti”) 10. századi dirhemkincs 1 000 Ft
Fomin, A. V. – Kovács L.: The tenth century Máramaros county „Huszti” dirham hoard 1 000 Ft
Gedai István – Bíró-Sey Katalin: International numismatic symposium 1 000 Ft
Gosztonyi József: Ferenczy Béni 1 000 Ft
Gosztonyi József – dr. Mészáros István: Magyar és magyar vonatkozású érmek mesterjegyei (2. kiadás, 2000) 2 500 Ft
Hágen J. – Rayman J. – Süle T.: Pécs-Baranya numizmatikai bibliográfiája 2 000 Ft
Horváth Lajos: Veresegyházi pénzeskönyv 4 000 Ft
In memoriam Ludovici Huszár 2 500 Ft
Huszár Lajos: A régi magyar emlékérmek katalógusa 5. Újkor (1740-1849) Elfogyott!
Huszár Lajos: Történeti Érmék sorozat: 2. Újkor (1526-1657) 2 000 Ft
Huszár Lajos: Történeti Érmék sorozat: 2. Újkor IV. (1705-1740) 2 000 Ft
H. Szabó Lajos: Húsz éves a szervezett éremgyűjtés Pápán 1970-1990 1 000 Ft
Kotán Richárd – Tóth Csaba: II. Rákóczi Ferenc pénzeinek katalógusa 5 990 Ft
Kovács L. – Pallag M. – Tóth Cs. – Ujszászi R.: Sanctus Ladislaus in nummis… 3 500 Ft
Kovács László: A Kárpát-medence kora Árpád-kori kincsleletei (1000-1141) 3 700 Ft
Krómer Ágnes: Csúcs Ferenc szobrászművész 1 000 Ft
L. Kovásznai Viktória: Borsos Miklós 1 000 Ft
Leányfalusi Károly: Bács-Kiskun megye numizmatikai bibliográfiája 1 500 Ft
Leányfalusi Károly: Hungarikumok a világ pénzein 2 500 Ft
Leányfalusi Károly – Soós Ferenc: A magyar bélyeggyűjtők érmei, plakettjei és jelvényei 1 000 Ft
Lengyel András: Aranykönyv 1325-1540 30 000 Ft
Lengyel András: Ezüstkönyv I. 997-1307 12 000 Ft
Lengyel András: Ezüstkönyv II. 1301-1395 12 000 Ft
Lengyel András: Ezüstkönyv III. 1387-1440 12 000 Ft
Lengyel András: Ezüstkönyv IV. 1440-1466 14 000 Ft
Lyka Károly: Az érem- és plakettművészet stílusa 2 500 Ft
Mátyás-Rausch Petra: Erdély aranya 3 200 Ft
Molnár Péter: A korona pénzrendszer 3 500 Ft
“...mert a gyökér a fa, s nem a korona.” Ünnepi tanulmányok Nagy Ádám numizmatikus 75. születésnapjára 2 000 Ft
Novák Ádám: Középkori magyar veretek a Déri Múzeum numizmatikai gyűjteményéből 900 Ft
Nudelman – Rauch Árverési katalógus, 2008. október 5. 3 000 Ft
Numizmatikai Közlöny:  
1971-72 1 000 Ft
1973-74 1 000 Ft
1975-76 1 000 Ft
1977-78 1 000 Ft
1979-80 1 000 Ft
1981-82 1 000 Ft
1983-84 1 000 Ft
1985-86 1 000 Ft
1987-88 1 000 Ft
1989-90 1 000 Ft
1991-92 1 000 Ft
1993-94 1 000 Ft
1995-96 1 000 Ft
1997-98 1 000 Ft
1999-2000 1 000 Ft
2001-2002 1 500 Ft
2003-2004 1 500 Ft
2005-2006 1 500 Ft
2007-2008 2 000 Ft
2009-2010 2 000 Ft
2011-2012 2 000 Ft
2013-2014 2 000 Ft
2015-2016 4 000 Ft
2017-2018 4 000 Ft
2019-2020 5 900 Ft
Pallos Lajos: A magyar értékpapír 200 éve (kiállítási katalógus) 1 500 Ft
Pallos Lajos: Értékpapír kiállítás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megalakulásának 150. évfordulója… alkalmából 2 500 Ft
Pannonia Terra Numizmatika árverési katalógus, 56. Numizmatikai aukció, 2022 május 14. 3 000 Ft
Pénztörténet – gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára 2 500 Ft
Polgár László: A magyar sport- és polgári repülés érmei 2 000 Ft
Skorka R. - Weisz B.: Pillanatképek a magyar középkorból 6 750 Ft
Soltész Ferenc - Soltész Márton: Numizmatikai kalandozások az Árpád-kortól napjainkig Elfogyott!
Soós Ferenc: A magyar fémpénzek feliratai és címerei 7 200 Ft
Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok panteonja 3 000 Ft
Szabó Gyula: Friesachi dénárok 10 500 Ft
Szabó Gyula: Bécsi fillér 7 500 Ft
Szakács Béla: A magyar szépirodalom érmei és plakettjei 1 800 Ft
Szemán Attila: In necessitate… 3 000 Ft
Szolláth György: A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének érmei 2. 1 500 Ft
Szolláth György: A magyar zeneművészet érmei és plakettjai 1 500 Ft
Tóth Csaba: Bardus, grossus, florenus 4 700 Ft
Tóth Csaba: Pénzek színes világa 5 100 Ft
Tóth Cs. – Kiss J. G. – Fekete A.: Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa I. 5 100 Ft
Tóth Cs. – Kiss J. G. – Fekete A.: Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa II. 5 100 Ft
Tóth Cs. – Kiss J. G.: Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa III. 5 100 Ft
Tóth Csaba: Anjou-kori magyar pénzek katalógusa 5 950 Ft
Tóth Csaba: Erdély pénzei 5 900 Ft
Ujszászi Róbert: A XII. századi magyar rézpénzek 2 000 Ft
Zombori Lajos: A magyar bányapénzek és bárcák irodalma 1 000 Ft
Zombori Lajos - Tóth József: Magyar közlekedési bárcák 2 100 Ft

 

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.