^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  

 

Leányfalusi Károly:
Bács-Kiskun megye numizmatikai bibliográfiája

Az éremtannal foglalkozók népes táborának a 20. század második felének közepéig kellett várnia, míg Huszár Lajos és F. Fejér Mária összeállításában megjelent az első retrospektív numizmatikai szakbibliográfia. A szerzők minden igyekezetük ellenére sem tudtak minden területen maradéktalan összegzést nyújtani, különösen érvényes ez a vidéki napilapokban, iskolai értesítőkben, néha csak egy-egy számban megjelent kiadványokban fellelhető numizmatikai szakirodalomra.

E hiány pótlására elsőként 1994-ben Pécs-Baranya területéről a Hágen József, Rayman János, Süle Tamás szerzőhármas vállalkozott. Ezt követően 1999-ben megjelent Leányfalusi Károly irodalomjegyzéke a Magyar Numizmatikai Társulat Arany Forint Alapítványa, a Bács-Kiskun Megyei Levéltár és Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala támogatásával, amely megyéje területén napvilágot látott, vagy máshol közölt, de azt érintő éremtani publikációk ismertetéséül szolgál. Több éves kutatómunka eredményét tükrözi az 1786 tételt tartalmazó, név- és helységnévmutatóval ellátott, a bibliográfiaileírások legújabb előírásait is figyelembe vevő szakbibliográfia, amely példaképül szolgálhat további megyéink érdeklődő bibliográfia-szerkesztői számára, kiknek munkáját várjuk.

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.