L. Kovásznai Viktória:
Fejezetek a magyar éremművészet történetéből

A szerző a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főmunkatársa, éremgyűjteményének évtizedek óta vezetője és 1998-tól a társulat alelnöke. Az éremművészet elismert, nemzetközi hírű és rangú kutatójának számos alapvető tanulmányát tették közzé külföldi szaklapok idegen nyelven. E kötet ezeket az 1983 és 1998 között publikált írásokat tartalmazza magyar nyelven, áttekintést nyújtva a 19–20. századi magyar éremművészet irányzatairól, törekvéseiről és a korszak legnevesebb alkotóiról.

Az első értekezés a magyar éremművészetnek az 1790-es évek végétől az 1890-es évek elejéig végbement fejlődéséről nyújt összefoglalást. A 19. század utolsó harmada olyan mértékű változásokat hozott, hogy ezt a korszakot külön írás tárgyalja. A kötet a magyar szecessziós éremművészet francia és német vonatkozásainak bemutatásával a külföldi kapcsolatok felé is kitekint. A korszak éremművészetének tárgyalása a magyar éremművészet legkiválóbb képviselőinek, így Berán Lajos, Madarassy Walter, Renner Kálmán, Czinder Antal alakja és művészete felidézésével és a legközelebbi évek megújulási törekvéseinek elemzésével válik teljessé. A kötet nagy értéke a szerző által kitűnően összeválogatott, rendkívül jó minőségű képanyag, jegyzetgyűjteménye pedig alapját képezhetné a korszakra vonatkozó magyar éremművészeti szakbibliográfiának is.