^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  

 

Emlékkönyv Bíró–Sey Katalin és Gedai István
65. születésnapjára

A magyar numizmatika e könyv megjelentetésével köszöntötte a két kiváló iskolateremtő szakembert, a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának volt tudományos munkatársait 65. születésnapjuk alkalmából. A Magyar Numizmatikai Társulatnak mindketten évtizedek óta aktív tagjai. A társulat munkájában Gedai István mint főtitkár, majd mint elnök vett részt, jelenleg azt mint a társulat tiszteletbeli elnöke segíti, Bíróné Sey Katalin pedig a Numizmatikai Közlöny főszerkesztője.

A kiadvány 13 külföldi és 14 hazai szerző írását tartalmazza, akik mindkét ünnepelt kollégái, tanítványai és egyben közeli jó barátai. A kötet a két kiváló numizmatikus életmű-bibliográfiájával indul, amelyet Baloghné Ábrányi Hedvig állított össze. Az ezt követő tanulmányok főként a görög, kelta, római, bizánci, középkori és újkori pénztörténet témakörével foglalkoznak, de ezek mellett helyet kaptak a papírpénzekkel, emlékérmekkel és jelvényekkel foglalkozó írások is. A kötet tanulmányai angol, magyar, német és olasz nyelven íródtak. A magyar nyelvű cikkek egy részét idegen nyelven is közölték, a többi publikációt idegen nyelvű rezümé foglalja össze a nem hazai olvasók számára.

A megjelent írások szerzői: Novella Vismara (Milánó) Torbágyi Melinda (Budapest), Eva Kolníková (Nyitra), Günther Dembski (Bécs), Rodolfo Martini (Milánó), Farkas Edit (Budapest), R. Alföldi Mária (Frankfurt), Paul Arnold (Drezda), Peter Robert Franke (München), Redő Ferenc (Budapest), Kőhegyi Mihály (Baja), John P. C. Kent (London), Ivan Mirník (Zágráb), Ermanno Arslan (Miláno), Jirí Sejbal (Brno), Stanislaw Suchodolski (Varsó), Kahler Frigyes (Veszprém), Kolbjorn Skaare (Osló), Tóth Csaba (Budapest), V. Székely György (Kecskemét), Búza János (Budapest), Garami Erika (Budapest), Pallós Lajos (Budapest), G. Héri Veronika (Budapest), L. Kovásznai Viktória (Budapest), Bertók Krisztina (Budapest) és Bakos Miklós (Budapest). A kötet szerkesztői Bertók Krisztina és Torbágyi Melinda voltak.

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.