^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  


Soós Ferenc:
A magyar fémpénzek feliratai és címerei

A társulat vezetősége 1998-ban úgy döntött, hogy kiadványait ekkortól kezdve egységes formátumban és tipográfiával jelenteti meg, hogy így egy sorozatot alkossanak. Ebben a sorozatban elsőként Soós Ferenc: A magyar fémpénzek feliratai és címerei című munkája jelent meg.

A szerző éremgyűjtése kezdetén fokozott kíváncsisággal fordult a magyar pénzeken levő feliratok és címerek felé. Tudni szerette volna, hogy ezek a rövid, tömör, sokszor csak egybetűs rövidítésekből álló, leginkább latinul írt feliratok mit is jelentenek, illetve a pénzeken látható, sokszor igen bonyolult címerek valójában kinek a címerei. Megfelelő szakirodalom hiányában arra az elhatározásra jutott, hogy — kezdetben saját kíváncsiságának kielégítésére — feloldja a rövidítéseket és lefordítja a feliratokat magyarra. Ezzel párhuzamosan kezdte beazonosítani a címereket is.

A téma feldolgozása sok nehézséggel járt, Vadász György, a társulat főtitkár-helyettese bíztatása nélkül talán be sem fejeződött volna. Megírása több mint tíz évet vett igénybe, amelyben segítséget nyújtottak és egyben az elkészült kézirat lektorálását is végezték Gedai István (numizmatika), Érszegi Géza (feliratok) és Nyulásziné Straub Éva (címerek). A kötet legnagyobb értéke, amely egyben a numizmatikai kutatás nélkülözhetetlen segédkönyvévé is teszi, a magyar forgalmi pénzek időrendben, típusonként felirattal, címerrel való leírása, illetve a legenda magyar nyelvű feloldása. A szerző sikerrel pályázta meg a Magyar Tudományos Akadémia támogatását, ami nem csak a szerzőnek, de a társulatnak is elismerés. A könyv megjelentetését segítette továbbá az ÁB-AEGON Általános Biztosító Rt. anyagi támogatása is.

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.