Luczenbacher János:
A’ szerb zsupánok, királyok, és czárok pénzei

Rádóczy Gyula 1984-ben vetette fel a SPRINT Kiadványszervezési Gazdasági Munkaközösséggel történt előzetes megbeszélések nyomán rég megjelent, nehezen hozzáférhető éremtani művek hasonmás kiadásának lehetőségét. Javaslatára elsőként Luczenbacher János könyvének 1000 példányban történő újranyomtatása merült fel. Az első kiadás 1843-ban jelent meg Budán. Luczenbacher műve utószavában így fogalmaz dolgozata témájáról és megírásának céljáról: „A’ gyermeknépből majd Byzancz, majd Bolgár- majd Magyarország’ főhatósága alatt gyönyörű tartománynyá virúlt Szervia, Nemanicsok alatt érte el hatalmának ifju korát; de e’ nemzetségnek elhúnyta után dicsősége is legott enyészetnek indúlt. A magyar pénztudomány kellemes tárgyai miatt számos kedvelőt, de nálunk nehezen szerezhető segédeszközeinek részint hiánya, részint hozzáférhetetlensége miatt kevés mívelőt számít. Ki vizsgálta meg és kötötte össze történeti nyomozásokkal Magyarország’ és Erdél’ pénzeit? A szerb, bolgár, oláh és moldvai pénzekre nézve még kevesebb történt...”

A pénztörténeti művek hiányának felsorolása után részletesen leírja Rupp Jakabbal folytatott ádáz vitáját és elkeseredését ezt megelőző műveinek fogadtatása miatt. Rendkívül tanulságos leírás ez a numizmatikai kutatások 19. század elejei állapotára nézve. A vitával kapcsolatban nem feladatunk véleményt nyilvánítani, de Luczenbacher utószava utolsó bekezdésének záró sora fontos figyelmeztetés mai numizmatikusaink számára is: „ ... Én sem hírre, sem jutalomra nem számítottam soha; de megszégyenítést sem érdemlettem. Az lett volna méltó jutalma fáradozásomnak, ha a’ magyar pénztudományt egyesült erővel folytathattuk volna.”

A választmány az 1985. május 23-án megtartott választmányi ülésén döntött Luczenbacher művének újrakiadásáról, és a tagokat értesítő körlevél kiküldéséről. A számozott, névre szóló kötetek iránt akkora volt az érdeklődés, hogy a példányszámot a felhívás után 1200-ra kellett felemelni. A kötet 1985-ben a társulat kiadásában, a Fejér Megyei Nyomdaipari Vállalat nyomdájával együttműködve jelent meg.