^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  

 

Huszár Lajos: Attila dans la numismatique

A Magyar Numizmatikai Társulat és Werkner Zsigmond társulati tag között 1947. január 20-án megállapodás született egy kiadandó könyvsorozat tárgyában. A sorozat címeként először a Studia Numismatica elnevezést javasolták, de az 1947. január 27-én megtartott választmányi ülésen a Moneta Prisca sorozatcím mellett döntöttek. A kiadás minden költségét Werkner Zsigmond vállalta magára, míg a társulat hozzájárult nevének kiadóként való feltüntetéséhez. A sorozat célja az volt, hogy szervesen kiegészítse az elsősorban magyar vagy magyar vonatkozású tanulmányokat közreadó Numizmatikai Közlönyt, illetve egyetemes éremtani kérdéseket tárgyaljon. Éppen ezért úgy tervezték, hogy a közlendő anyag nemzetközi tudományos jellegének megfelelően minden egyes kötet valamely világnyelven jelenik meg.

Az elsősorban népszerűsítő jellegű a következőkben tárgyalandó Éremgyűjtők Zsebkönyve sorozat mellett ez lett volna a társulat második, szigorúan tudományos alapokon nyugvó sorozata. A sorozatból a „rossz hagyományoknak megfelelően” csak egy kötet látott napvilágot, Huszár Lajos: Attila dans la numismatique című műve. A reneszánsztól egészen a 19. század végéig kedvelt témája volt az éremművészetnek Attila hun király ábrázolása. Huszár Lajos egy kötetbe gyűjtötte az olasz, francia, német mesterek alkotásait, s azokat teljes leírással és bibliográfiai hivatkozással látta el. A kötet mindmáig nélkülözhetetlen segédeszköz. Értékét mutatja, hogy az Éremtani Lapokban folytatásokban megjelent a tanulmány magyar fordítása is. Több kötet megjelentetésére az anyagi eszközök szűkössége miatt nem került sor.

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.