^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  


Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok panteonja

 

2010. augusztus végén az Argumentum Kiadó, a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete és a Magyar Numizmatikai Társulat kiadásában jelent meg e rendkívül fontos, hiánypótló kézikönyv, amely több éves kutatómunka eredménye.
A lassan-lassan háttérbe szoruló, darabokra törő és elhalványodó, majd végleg eltűnő emlékeink és emlékképeink megőrzése céljából hozta létre a szerző ezt a numizmatikus panteont elődeink életrajzi adatainak, portréinak összegyűjtésével, sírjaik felkutatásával. Kiemelendő, hogy ezzel ilyen formában, és ennyire teljességre törekedve még senki sem foglalkozott. A kötet a valaha élt, numizmatikával hivatásszerűen, vagy csak szenvedélyből foglalkozó azon magyar személyeket – pl. numizmatikusokat, régészeket, muzeológusokat, történészeket, könyvtárosokat, éremművészeket stb., illetve műgyűjtőket – mutatja be, akik numizmatikai cikkeket, könyveket írtak, vagy akikről gyűjteményük jelentősége kapcsán mások emlékeztek meg írásban. Rövid életrajzukat követően, az általuk írt, vagy rájuk vonatkozó szakirodalom felsorolása következik, mely megismerésükhöz, illetve további kutatásokhoz jó kiindulási alapot jelenthet. A kötetben 326 numizmatikus tűnik fel.
Fontos erénye és kuriózuma a könyvnek, hogy amennyiben fellelhető volt, bemutatja a tárgyalt személyek sírjairól készült fotókat is, azok pontos helyeit, s a fényképezés időpontját is megadva.
A kézikönyv ízléses kivitelben készült, 269 oldalas, túlnyomórészt színes fotókkal illusztrált, jól áttekinthető, s a végén a rövidítések jegyzéke mellett rövid angol, francia és német nyelvű összefoglaló egészíti ki. Aki előzetesen megrendelte, sorszámozott, névre szóló példányt vehetett át belőle.

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.