^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  

 

Tagsági érem (1905)

A Magyar Numizmatikai Társulat 1905. évi közgyűlése határozott a tagsági érem bevezetéséről, amelyet 1914-ig folyamatosan, majd ezután időszakonként verettek az érdeklődők számára. A tagsági érem elkészíttetése a tagok számára nem volt kötelező érvényű. A megrendelt darabok példányszámáról, illetve a megrendelő személyekről a jegyzőkönyvek nem tartalmaznak pontos adatokat.
Az érmet Gerl Károly készítette el az első, évszámmal ellátott magyar tallérszerű veret (II. Ulászló király, 1499) mintájára.

 

 

Előlap

Az előlap körirata:
MAGYAR. NVMIZMATIKAI. TÁRSVLAT. 1901.
A címer egy részét téglalap alakú tábla takarja el, amelyre a tag nevét és belépésének dátumát vésték.

Hátlap

A hátlapon Szent László lovas alakja alatt 1499-es évszám és körülötte
SANCTVS. LADISLAVS. REX.

 

A darabok átmérője 39 mm, anyaga ezüst, de készültek bronz példányok is.


Kezdetben Körmöcbányán verték, ám a később kialakult politikai és hatalmi viszonyok következtében a verőtövek sorsa kalandosan alakult. Erről Zimmermann Lajos titkár 1919. januárjában tájékoztatta a választmányt: „Tekintettel arra, hogy Körmöcbányát a csehek elfoglalták, s a pénzverőhivatal berendezését állítólag nem lehetett egészen megmenteni, kérdéses, hogy az ott letétbe helyezett verőtöveink előkerülnek-e, vagy sem. Így lehetséges, hogy a társulati éremből már egyáltalán nem verethetünk ki újabb példányokat.”

Ezután a harmincas évek elejéig semmiféle adattal nem rendelkezünk a verőtövek sorsáról, azonban a vezetőség 1932-ben újból foglalkozni kezdett a kérdéssel. Bár a Budapesti Pénzverőtől azt a tájékoztatást kapták, hogy az egyik verőtő elveszett, Zimmermann Lajos többszöri felszólítására — amely szerint a társulat feltétlenül ragaszkodik ezek felkutatásához — az eredeti verőtövek megkerültek. Ezek után 1933 és 1941 között 13 db új tagsági érem készült.

1964-ben, a szakosztályi választmányi ülésen vetődött fel ismét a tagsági érem veretésének gondolata, amelyet a következő indoklással utasítottak el: „A választmány nem tarja időszerűnek ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert a régi társulati tagsági érmek verőtövei nem használhatók, viszont új verőtövek készítése igen költséges lenne.”

Ezután a társulat történeti eseményei és gazdasági helyzete miatt közel húsz évig nem került szóba a tagsági érem esetleges újbóli verése. Az 1983. szeptember 28-i választmányi ülésen Mészáros István, a MÉE főtitkára javasolta az érem újbóli elkészítését, erre azonban különböző nehézségek miatt csak 1992-ben, Szegeden, Szabó Géza vésnök, ötvösmester éremverdéjének közreműködésével kerülhetett sor. A veretek színezüstből, névreszóló lapkákkal készültek. A verőtövek elhasználódottságára való tekintettel különös gondosságot igényelt az érmek elkészítése, amelyet Szabó Géza verdéje kiváló minőségben oldott meg.

2009-ben ismét felmerült az igény új tagsági érem veretésére. Mivel a verőtövek ekkorra már nagyon elhasználódtak, a Társulat Vezetősége új verőtövek készítésére is felkérte a a Szabó Géza ötvösmester által vezetett Éremverdét. Az új verőtövekkel a tagági éremből ezüst (Ag 925‰, 31,1 g) és arany (Au 986‰, 14,0 g) példányok készültek. Átmérőjük: 40 mm.

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.