^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  

 

Réthy László érem (2001)

A numizmatika terén végzett tudományos munka – kiemelkedő eredmény vagy jelentős életmű – elismerésére alapította a Magyar Numizmatikai Társulat 1976-ban a Réthy László jutalomérmet. A társulat vezetősége 2001-ben a jutalomérem megújulásának időszerűségét érezte. Szentirmai Zoltánt, a jelenkori éremművészet egyik legjelentősebb képviselőjét bízta meg a portré elkészítésével. A művész a hagyományok figyelembevételével, de modern szellemben alkotta meg az érmet. A sikeres arcmás a tagság egészének elismerését vívta ki.

A megjutalmazott személyek: dr. Kahler Frigyes (2001), dr. V. Székely György (2001), dr. Makai Ágnes (2002), dr. G. Héri Vera (2002), dr. Garami Erika (2003), Raýman János (2004), dr. Pandula Attila (2005), Buza János (2006), dr. Bakos Miklós (2008), prof. dr. Günther Dembski (2008), dr. Ivan Mirnik (2009), dr. Süle Tamás (2010)

réthy01 e

Előlap
A 70 mm átmérőjű öntött bronzérem előlapján balra néző portré alatt félkörívben DR RÉTHY LÁSZLÓ / 1851 / 1914 felirat látható.

 

réthy01 h

Hátlap
A hátlapon köriratban: MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT MMI szerepel, az érem közepén szabálytalan négyszög szolgál az adományozott személy nevének bevésésére, amely négyszög alsó széle felett EREDMÉNYES / MUNKÁSSÁGÁÉRT felirat olvasható.

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.