^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  


Szentgáli Károly jutalomérem (1994)

A Magyar Numizmatikai Társulat érdekében kifejtett munkásság vagy anyagi támogatás elismerésére és jutalmazására 1994-ben felújították a Szentgáli-érmet.

A 92 mm átmérőjű öntött bronzérmet Vadász György készítette.

 

 

szentgáli94 e


Előlap

SZENTGÁLI KÁROLY JUTALOMÉREM
Fej jobbra.

 

szentgáli94 h


Hátlap

Középen, fent a Magyar Numizmatikai Társulat első, kerek bélyegzőjének lenyomata, alatta üres mező a kitüntetett nevének és a kitüntetés évének bevésésére.


A megjutalmazott személyek:


Abai Nemes Zoltán (1994), Földvári Gábor (1994), Kovács György Zoltán (1994), Kővágó László (1994), Tasnádi Géza (1994), Vadász György (1994), Baloghné Ábrányi Hedvig (1995), Ludvig Ferenc (1995), Tóth József (1995), Gosztonyi József (1996), Nudelman László (1996), Rónaszéki István (1996), Csonka András (1997), Joó Tamás (1997), Szilágyi Mihály és Zombori Lajos (1997), Komlósi Ferenc (1998), Láng József (1998). B. Bessenyey Ferenc (2001), Leányfalusi Károly (2001), Lódi Józsefné (2001), dr. Nagy Ádám (2001), dr. Lázár László (2002), Lengyel András (2002), Nagy Károly (2002), Balogh Éva (2003), Nagy László Gábor (2003), Állami Pénzverő (2003), Maróti Tamás (2004), Nagy Zoltán (2004), dr. Tóth Csaba (2005), Tóth János (2005), a Pécsi Dénár szerkesztői (dr. Süle Tamás, Hágen József, Raýman János, 2005), Bódy László (2006), Hans-Friedrich von Solemacher-Antweiler (2006), Magyar Éremgyűjtők Egyesülete (2006), Rácz Edit (2007), Gerebenics Imre (2008), Szilágyi Mihály (2008), Adamovszky István (2009), Vámosi László (2009), Pethő Ildikó (2010), dr. Apró Dezső (2012), Bene Attila (2013), Kovács Ákos (2014), Újvári Sándor (2014)

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.