^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  


111. évforduló (2012)

A Magyar Numizmatikai Társulat 2012 májusában múlt 111 éves. A szokásos kerek évfordulókra eddig minden alkalommal érmet adtak ki, ezzel is megemlékezve a fontos és jeles eseményekről. Ez a 111-es szám a szokatlansága miatt egy zseton kibocsátására ösztönözte a vezetőséget. A kissé szabálytalan oldalú csegely formátum is erre utal, ilyen emlékérem eddig még nem készült a Társulatban.


A mintát Holló Barnabás szobrászművész kisplasztikája szolgáltatta, amely Réthy Lászlót, a Társulat első elnökét ábrázolja jellegzetes köpenyében, baljában sétabotjával és mindig degeszre tömött táskájával, míg jobb kezében levett kalapjával köszönti a jelenlevőket: Szervusztok fiúk!

Előlap

A zseton előlapjának alapsíkjában a Magyar Numizmatikai Társulat tagsági érmének részlete látható. Egy kéz a bal sarok felől felhajtja a következő képsíkot és láthatóvá válik a felirat: 111 / ÉVES / A MAGYAR NUMIZMATIKAI / TÁRSULAT. Jobbra alul CZS mesterjegy.

 
 

Hátlap
A hátlapot a már említett szobor díszíti, amelynek egy-egy példánya a Társulat könyvtárában és a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárában található. Felirata: „SZERVUSZTOK FIÚK” / RÉTHY LÁSZLÓ / (1851–1914).

 
 

A zsetont Csóka Zsuzsa éremművész tervezte, Szabó Géza (Szegedi Éremverde) készítette 25×25 mm méretben a tagok által előzetesen megrendelt számban (arany 23, vastag ezüst 30 db, vékony ezüst 30, bronz 70 db).


Réthy László a numizmatika tudományán kívül foglalkozott pajzán versek írásával is Löwy Árpád álnéven. A róla készült szobor elkészülését barátai az ő stílusában írt verssel köszöntötték: Holló Barnabás mesterhez, a Löwy-szobor megalkotójához (Budapest, 1907. január 25. Bauer Zsiga) címmel. Ez olvasható a Pécsi dénár XII. évf. 7. számában (2012. július 1.) a Társulat 111 éves zsetonjának ismertetése után.

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.