^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  


10. évforduló (1911)

A társulat fennállásának 10. évfordulójára az első éremtervet Berán Lajos készítette, ezt azonban a választmány — azzal az indokkal, hogy „… nem felel meg annak a célnak, amelyet szolgálni kívánunk” — elutasította. Szentgáli Károly másodkönyvtáros egy antik érmet utánzó jubileumi zseton elkészítését javasolta. A választmány egy erről dönteni hivatott bizottság felállítását határozta el, amelynek tagjaiul Zimmermann Lajos titkárt, Finály Gábor gyűjtemény- és könyvtárőrt és Szentgáli Károly másodtitkárt választotta. Alig három héttel később a bizottság már bemutatta a 10. évfordulóra tervezett, Szentgáli Károly ötlete alapján készült zseton ezüst és bronz példányát. Az Exner Károly által vésett jubileumi zseton.

 


Előlap

Körirat:
MAGYAR NVMIZMATIKAI TÁRSVLAT

melyen belül babérkoszorúban:
VOT, alatta X, azaz votis decennalibus.


 

Hátlap

A hátlapon felül gyöngykörben
MCMI–MCMXI
,
az éremkép római hadigálya.

 

A zseton szabálytalan kör, átmérője 25–27 mm.
A jubileumi zsetonból 3 ólompróba készült, amelyek közül egy a társulat gyűjteményébe, egy a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárába, egy pedig a tervező, Szentgáli Károly tulajdonába került. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint végül összesen 51 db ezüst és 51 db bronz példányt verettek 2 korona 20 fillér, illetve 1 korona 40 fillér áron. Emellett megrendelésre készült 7 db arany példány is háromarany súlyban 40 korona 99 fillér, és kétarany súlyban 30 korona 92 fillér értékben. A Scheid cég a jubileumi zsetonból a társulatnak ajándékozott ezen kívül 3-3 db tombak, vastagabb, valamint vékonyabb réz példányt, amelyekből a mintákhoz hasonlóan egy a társulat, egy a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára, egy pedig Szentgáli Károly gyűjteményét gazdagította.

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.