^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  


Az M.N.T húsz éves fennállásának emlékére (1921)

A társulat fennállásának 20 éves jubileumára Berán Lajos egy emlékérmet is készített, amelynek előlapja az elhunyt vezetők közül Dessewffy Miklóst és Réthy Lászlót, a hátlapja pedig a jubileumkor vezető tisztséget betöltők közül Szentgáli Károlyt, Kilényi Hugót, Zimmermann Lajost és Gohl Ödönt örökíti meg.

Előlap
Az előlapon kettős portré balra, felirat:
A MAGYAR NVMIZMATIKAI TÁRSVLAT HVSZ ÉVES FENNÁLLÁSA EMLÉKÉRE /
GR. DESSEWFFY MIKLÓS – 1921 – DR. RÉTHY LÁSZLÓ.

 

Hátlap
A hátlapon négyes portré balra, felirat:
SZENTGÁLI KÁROLY, KILÉNYI HVGÓ,
Dr. ZIMMERMANN LAJOS, Dr. GOHL ÖDÖN.


A 70 mm átmérőjű vert éremből 30 db ezüst és 70 db bronz példányt verettek. Ezen felül egy ónpróba is készült, ez a társulat gyűjteményébe került. Zimmermann Lajos javaslatára 1927-ben több pénzverő cégtől kértek az érem redukálására és kiverésére vonatkozó árajánlatot. A legkedvezőbb és — mint a jegyzőkönyvekben írták — legmegbízhatóbb ajánlatot a bécsi Christlbauer cég tette, így az 1928. október 10-én megtartott választmányi ülésen azt a döntést hozták, hogy a tervezett 50 db bronz és 7 db ezüst példányt velük készíttetik el. Az ezüst példányok tiszteletpéldányokként szolgáltak, egyet-egyet kapott Gohl Ödön, Zimmermann Lajos, Szentgáli Károly, özv. Dessewffy Miklósné, özv. Kilényi Hugóné, a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára és a társulat gyűjteménye. Több ezüst példány nem került kiverésre. A bronz példányok ára 15 pengő volt.

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.