^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  

Gyászhír

Elhunyt Dr. Torbágyi Melinda.

Torbágyi Melinda 1955-ben született. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett diplomát. 1980-tól a Budapesti Történeti Múzeumban a védett területek nyilvántartásával foglalkozott, következő évben a Magyar Numizmatikai Társulatban az éremgyűjtemény feldolgozását végezte. 1981-82-ben a székesfehérvári Szent István Király Múzeum feltárásain dolgozott. 1982 és 1984 között a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjas gyakornoka volt az Éremtárban. 1984-től a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa. Az éves munkajelentések szerint muzeológusi munkáját a Régészeti Tárban, tudományos munkáját az Éremtárban végezte. 1990. április 1-én hivatalosan is kinevezték az Éremtár görög gyűjteményének és segédgyűjteményeinek kezelőjévé. 1992. november 1-jétől az antik gyűjtemény kezelője és főosztályvezető-helyettes, majd 1993. december 1-étől 2020 májusáig főosztályvezető.

Tevékenyen vett részt éveken át a boldvai, zalalövői és csákvári ásatásokon, ösztöndíjasként megjárta Athén, Bulgária, Saarbrücken, Oxford és London tudományos műhelyeit, 1997-ben PhD fokozatot szerzett görög pénzverésből. Muzeológusként a kelta, görög és római gyűjteményt kezelte, ebben a tárgykörben rendezett számos kiállítást itthon és külföldön. A görög pénzek nemzetközi hírű katalógusában, a Sylloge Nummorum Graecorum sorozatban három, az MNM gyűjteményéről írt kötet szerzője, társszerzője az FMRU (Fundmünzen der römischen Zeit in Ungarn) elnevezésű katalógus több kötetének és a Regesten der antiken Fundmünzen und Münzhorte in Ungarn három kötetének (Tolna, Vas és Veszprém megye). Ezen kívül számos magyar és idegen nyelvű cikk, tanulmány szerzője, továbbá antik pénztörténetet oktatott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen.

Torbágyi Melinda rendkívül sokat tett a numizmatika népszerűsítéséért: rendszeresen tartott előadásokat a Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetemen, melynek egyik szervezője is volt. 1981-től volt a Magyar Numizmatikai Társulat tagja, 1993 és 2005 között az MNT főtitkára, majd 2005-től 2020-ig elnöke. 1997-től a Numizmatikai Közlöny szerkesztője, 2005-től pedig főszerkesztője.

Tudományos munkásságát a Magyar Numizmatikai Társulat 1995-ben Réthy László-jutaloméremmel, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 2004-ben Kuzsinszky-éremmel ismerte el.

 

Torbágyi Melinda

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.