^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  

Gyászhír

Ez az év újabb gyászesettel zárul a numizmatikusok közössége számára. December 20-án, életének 81.évében hosszú betegeskedés után elhunyt Gergely Jenőné, Héri Vera a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára egykori kurátora.

Vera történelem szakos végzettségének köszönhetően rövid nyomdai munkássága után került az Éremtárba és kezelte a Nemzeti Múzeum mintegy 40.000 darabos emlékérem-gyűjteményét nyugdíjazásáig. Rendkívül művelt, olvasott ember volt, egyben jó kedélyű személyiség, aki szívesen beszélgetett kollégákkal ügyfelekkel egyaránt. Látszólag nyitott és barátságos egyénisége mélyén azonban egy igencsak visszahúzódó személy rejtőzött, aki nem szeretett szerepelni, közönség előtt megnyilvánulni. Nem volt könnyű rábeszélni, hogy tartson előadásokat szakmai fórumokon kisebb nagyobb közönség előtt. Inkább meghúzódott az éremtári szobájában, a raktár mélyén és onnan segített munkatársaknak, gyűjtőknek, ügyfeleknek. Számos történeti és érmészeti kiállítás rendezésében közreműködött, több kisebb nagyobb tanulmányban tette közzé az Éremtárban őrzött emlékérmeket. Egyik jelentős munkája a még Huszár Lajos által elkezdett személyi érmek katalógusának közzététele, valamint a Hadtörténeti Múzeum munkatársával, Makai Ágnessel közösen két változatban kiadott könyv a magyar kitüntetésekről. Utolsó nagy lélegzetű munkája a már betegen befejezett gyűjteményi katalógus a török visszafoglalási érmekről.

Nyugdíjazása és férje halála után nagyon visszavonultan, elszigetelten élte utolsó éveit.

Társulatunknak élete végéig hűséges tagja volt. Emlékét tisztelettel megőrizzük.

 

Héri Vera

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.