^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  

Gyászhír

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy Leányfalusi Károly tagtársunk életének 88. évében távozott közülünk.

LEÁNYFALUSI KÁROLY

(1934-2022)

 

Numizmatikus, szakíró, a MÉE alapító tagja, az MNT-be 1961-ben lépett be, amelynek napjainkig tagja volt.

A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete elnöki tisztségét töltötte be 1996-tól 2006-ig, a kecskeméti csoport titkári feladatait 45 éven át ellátta. A szegedi Móra Ferenc Múzeum numizmatikus-muzeológusával, Nagy Ádámmal közösen jelentős numizmatikai szakkönyveket írtak. Közös munkájuk során feldolgozták az újkori magyar pénztörténet több pénzrendszerét is. Pontosan dokumentálva összeállították ezeknek a koroknak a forgalmi és emlékpénz katalógusait. Ezek az egyesületi kiadványok a hazai és nemzetközi numizmatikai életben is meghatározó művek. Számtalan hosszabb és rövidebb szakmai cikk írója, összeállítója.

Munkássága elismeréseként 2014-ben a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést, a MÉE Széchenyi Ferenc Jutalomérem mindhárom fokozatát, valamint az arany fokozatát is megkapta. Szakírói tevékenységéért az Unger Emil Jutalomérmet elsőként vehette át.

Az MNT-ben hosszú évtizedeken keresztül végzett munkája elismeréseként 2001-ben Szentgáli Károly Jutalomérem kitüntetésben részesült.

Numizmatikusok, éremgyűjtők, barátok, ismerősök fájó szívvel búcsúznak és emlékeznek Leányfalusi Károlyra.

 

Vámosi László

 

 

Leányfalusi Károly

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.