^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  

Gyászhír

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy Kocsis Károly tagtársunk életének 69. évében távozott közülünk.

Karcsi azon éremgyűjtők közé tartozott, akiket nem csak a gyűjtés maga, de a történelmi háttér, az összefüggések is érdekeltek. Bármely kor érméivel is kezdett foglalkozni - legyen az a vegyesházi királyok, vagy az ókori Róma - történelemtanári tudását a gyűjtéssel ötvözve vetett fel, vagy éppen oldott meg nyitva talált kérdéseket, vagy cáfolt meg téves állításokat. Ezeket a témákat aztán a társulati összejöveteleken lelkesen vitatta meg az érdeklődő tagtársakkal.

Többször tartott előadást a Társulat csütörtöki, majd keddi összejövetelein, többnyire valami római kori érmészeti kérdést boncolgatva. Tagja volt az ókori és középkori szakcsoportnak is, szorgalmas résztvevője a találkozóknak. Legutóbbi kedvenc gyűjtési területe Caracalla császár pénzverése volt. Kutatásának eredményeit saját kiadványában, Caracalla Handbook néven ki is nyomtatta, és megosztotta a gyűjtőtársakkal.

Rengeteg anekdotát ismert, nem csak a történelemből, hanem egykori tagtársakról is. Vidám, szórakoztató történetei a börzékre vezető hosszú közös utazásokat vidám és szárnyaló eseményekké varázsolták. Barátságos, mosolygós személye, segítőkészsége, kimeríthetetlen tárgyi tudása a Társulat egyik központi szereplőjévé tette, akire minden összejövetel alkalmával bizton lehetett számítani. Hiánya fájó űrt hagy maga után.

Emlékét kegyelettel megőrizzük! Nyugodj békében Karcsi!

Maróti Tamás

 

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.