^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  

KÖNYVISMERTETÉS

Király Csaba József: Egykori most határon túli magyar vármegyék és települések numizmatikai emlékei 1800–1944. Érmek, plakettek, domborművek, kitüntetések, jelvények bárcák és néhány ma már nem létező, vagy újrafelállított emlékmű, szobor. Szerzői magánkiadás, Budapest, 2020. 173 oldal, illusztrált.

 

A szerző több éve végez kutatómunkát és publikációs tevékenységet a történelmi Magyarország Trianonban elcsatolt területein 1800 és 1944 között kiadott érmek, plakettek, jelvények, bárcák feldolgozása terén. Munkája eredményének első részét 2020-ban jelentette meg könyv formájában. A kötet a Délvidékhez kapcsolódó, 1800 és 1944 között kiadott numizmatikai, továbbá és kis részben falerisztikai, valamint néhány köztéri alkotás bemutatását tartalmazza. (A következő kötetek Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Várvidék hasonló tematikájú művészi alkotásait tervezi bemutatni.)

A Délvidéket bemutató kötet is három fő részre tagolódik: Vajdaság, Horvát–Szlavónország és Fiume. Ezeken a fejezeteken belül abc-sorrendben kereshetők ki az egyes települések, vármegyék vagy esetleg nagyobb területi egységre vonatkozó tematikák. Ha valaki megértette a könyv szerkesztési logikáját, elég nagy biztonsággal tud keresni benne. Ezt megkönnyíti a kötet végén található helymutató is. Az érmekről, plakettekről, bárcákról, jelvényekről pontos leírás olvasható a könyvben, tartalmazva a készítés évét, szerzőjét, méretét, anyagát, az elő- és hátlap leírását, valamint a vonatkozó szakirodalom megjelölését.

Az egyes műleírások és a hozzájuk kapcsolódó ismertetések révén a könyv lapjain a magyar múlt hajdani emlékei mellett korrekten bemutatásra kerülnek az adott terület vagy település más nemzetiségeihez kötődő vonatkozások is. Király Csaba József kötete egyszerre értékmentő és értékteremtő vállalkozás.

A szerző könyve kultúrtörténetileg is hasznos vállalkozás és bizonyára hasznos segédanyag lesz az éremgyűjtők és a numizmatika iránt érdeklődők számára.

A szép kivitelű, kemény borítójú kötetet szövegét jól egészítik ki a színvonalas színes műtárgyfotók (nagy részüket Csóka Zsuzsa és Király Levente készítette). A könyvet bibliográfia, művész- és helymutató zárja.

P. L.

 Király Csaba könyv

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.