^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  

The 20-year foundation of M.N.T 1921

 

For the 20-year anniversary of the Society Lajos Berán created a commemorative medal with the deceased leaders Miklós Dessewffy and László Réthy on the obverse, while on the reverse four from the leaders of the jubilee time Károly Szentgáli, Hugó Kilényi, Lajos Zimmermann és Ödön Gohl were pictured.

Obverse
Double portrait to the left, legend:
A MAGYAR NVMIZMATIKAI TÁRSVLAT HVSZ ÉVES FENNÁLLÁSA EMLÉKÉRE /
GR. DESSEWFFY MIKLÓS – 1921 – DR. RÉTHY LÁSZLÓ.

 

Reverse
Four portrait to the left, legend:
SZENTGÁLI KÁROLY, KILÉNYI HVGÓ,
Dr. ZIMMERMANN LAJOS, Dr. GOHL ÖDÖN.


30 silver and 70 bronze pieces of the 70 mm diameter medals were minted. In addition, one tin test sample were also made, it is now in the Society's collection. In 1927 Lajos Zimmermann requested offers for reducing and struck the medal from more mint companies. The best and - as it appears from the records - most trustworthy offer came form Christlbauer company of Vienna, so on the Board meeting held on October 10, 1928 the decision was that the proposed 50 pieces of bronze and 7 copies of silver would have been created by them. The silver specimens served as complimentary copies, one for Ödön Gohl, Lajos Zimmermann, Károly Szentgáli, widow Miklósné Dessewffy, widow Hugóné Kilényi , the Hungarian National Museum, and the Society's medal collection. More silver pieces were not struck. The price was 15 pengő for bronze copies.

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.