^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  

10th anniversary 1911

Lajos Berán maintained the plan of the first medal for the society's 10th anniversary, but the Board rejected it on the grounds that "... does not meet the objective, which we aim to". Charles Szentgáli second-librarian recommended the preparation of an jubilee medal mimicking an antique coin. The Board decided to set up a committee intended to make a decision about it, whose elected members were Secretary Lajos Zimmermann, collection- and library ward Gábor Finaly and Charles Szentgáli second-secretary. Just three weeks later, the committee has been unveiled silver and bronze copies of the token planned to 10th year anniversary, based on the idea of Charles Szentgáli, engraved by Charles Exner.

 

Obverse

Legend:
MAGYAR NVMIZMATIKAI TÁRSVLAT

inside laurel wreath:
VOT, below X, i. e. votis decennalibus.


 

Reverse

On the reverse in pearl circle
MCMI–MCMXI
,
the picture of a Roman war galley.

 

The token's shape is irregular circle with a diameter of 25-27 mm.
Three lead test struck were minted of the anniversary token, from which one was acquired by the Society's collection, one by the Hungarian National Museum's Numismatics Department and by the designer, Charles Szentgáli. The records show that in the end a total of 51 pieces of silver and 51 bronze pieces were minted at price 2 crown 20 pence and 1 crown 40 pence respectively. In addition, seven pieces of gold items were also minted: in three gold weight at a price 40 crown and 99 pence and in two gold weight for 30 crown and 92 pence. The Scheid company also donated 3-3 pieces of anniversary tokens to the Society made from dutch metal, thicker and thinner copper. From these specimens - similar to the test samples - one enriched the Society, one the Hungarian National Museum Medal Series and one the collection of the Charles Szentgáli.

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.