MEGHÍVÓ

a Magyar Numizmatikai Társulat

2019. december 17-én, kedden 18 órakor

a Társulat helyiségében tartandó előadására, amelyet

Gyöngyössy Márton

A késő középkori moldvai-magyar gazdasági kapcsolatok a moldvai éremleletek tükrében.

 

 címmel tart.

Hunyadi Mátyás (1458–1490) államának kiemelten fontos partnere volt a Moldvai Fejedelemség. Bár Mátyás moldvai hadjárata – a korabeli magyar propaganda állításával szemben – vereséggel zárult, az ekkor megkötött béke mégis megalapozta a két állam békés egymás mellett élését, gazdasági kapcsolatainak fellendülését. Mátyás és a moldvai fejedelem, Nagy (III.) István (1457–1504) viszonya később sem volt súrlódásoktól mentes, de a közös ellenség – az Oszmán Birodalom – együttműködésre, a kapcsolatok fejlesztésére kényszerítette a két uralkodót. Ennek a virágkornak tanúi és bizonyítékai Mátyás pénzreform után vert denárai, amelyek a korszakban, illetve később elrejtett moldvai éremleletekben tekintélyes számban fordulnak elő. Előadásomban arra vállalkozom, hogy a korszak moldvai pénzforgalmát az éremleletek segítségével bemutassam, különös tekintettel a magyar arany- és ezüstpénzek pénzforgalomban játszott szerepére.

 

Nagy István moldvai fejedelem – a törökök feletti győzelme emlékére – megalapítja a Voroneţi Monostort (1488)