Százéves a Magyar Numizmatikai Társulat 1901-2001

A Magyar Numizmatikai Társulat 2001-ben megérte fennállásának századik évfordulóját. A magyar nemzet – bizton állíthatjuk – legdrámaibb és legtöbb megpróbáltatást hozó évszázadában nem csak működött, de alkotott és újat teremtett, kereteket adott a magyar tudomány e kicsiny szegletének felvirágoztatására. Köszönhetjük ezt mindazoknak a tagoknak és pártfogóknak, akik ez időszak alatt éltették, továbbvitték a társulatot, és mindent megtettek a numizmatika magyarországi műveléséért, átvezetve a társulatot a megalakulásakor kezdetét vevő új évszázadból a centenárium évében induló új évezredbe.

Voltak persze mélypontok is, amelyek részben politikai, társadalmi események, részben pedig emberi gyarlóság következményei. A társulat azonban végigment a rögös úton is, túlélte a buktatókat; tisztességét, az önmaga által megszabott erkölcsi követelményeit mindvégig megtartotta. Tudós elődeink szívós munkával elérték azt, hogy a numizmatika elfoglalhatta megillető helyét a történelem segédtudományai között és eredményeit ma már kellő súllyal veszik figyelembe a történettudomány kutatói. Napjainkban nem gátolja semmi a tudományos munkát, a numizmatikai kutatást, feldolgozást és publikálást; most a mi dolgunk, hogy elődeink lelkesedését és önfeláldozását követve tovább éltessük ezt a társulatot, és eredményekben gazdagabban hagyjuk örökül az utókorra.

Ezt az emlékkönyvet a rendelkezésünkre álló dokumentumok (választmányi ülések és közgyűlések jegyzőkönyvei, levelezések, egyéb írott források) adatai alapján írtuk meg. Szándékunkban állt mértéktartónak maradni, és tárgyilagos, teljes képet mutatni az eltelt évszázad eseményeiről. A társulat történetének minden korszaka előtérbe állított egy-egy kiemelkedő személyiséget, akik önfeláldozóan vállalták évtizedeken keresztül azokat a feladatokat, amelyeken keresztül e jubileumhoz eljutottunk. Célként tűztük ki magunk elé, hogy tevékenységüket munkánk során bemutassuk, és így méltó emléket állítsunk nekik.

Egy társadalmi szervezet életében száz esztendő hosszú idő, ezért büszkén ünnepeljük meg azt rendkívüli közgyűlés és nemzetközi numizmatikai konferencia keretében, valamint a magyar pénzverés történetét bemutató kiállítás megrendezésével. Hívő hittel hisszük és bízunk abban, hogy a beköszöntött új évezred megteremti azokat a történelmi lehetőségeket és körülményeket, amelyek a megkezdett út folytatását lehetővé teszik, és a jövőben is lesznek olyan nemes intézmények és kiemelkedő személyiségek, akik a társulat további gyümölcsöző munkásságát a magyar numizmatika érdekében elősegítik.