Emlékkönyv Bíró–Sey Katalin és Gedai István
65. születésnapjára

A magyar numizmatika e könyv megjelentetésével köszöntötte a két kiváló iskolateremtő szakembert, a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának volt tudományos munkatársait 65. születésnapjuk alkalmából. A Magyar Numizmatikai Társulatnak mindketten évtizedek óta aktív tagjai. A társulat munkájában Gedai István mint főtitkár, majd mint elnök vett részt, jelenleg azt mint a társulat tiszteletbeli elnöke segíti, Bíróné Sey Katalin pedig a Numizmatikai Közlöny főszerkesztője.

A kiadvány 13 külföldi és 14 hazai szerző írását tartalmazza, akik mindkét ünnepelt kollégái, tanítványai és egyben közeli jó barátai. A kötet a két kiváló numizmatikus életmű-bibliográfiájával indul, amelyet Baloghné Ábrányi Hedvig állított össze. Az ezt követő tanulmányok főként a görög, kelta, római, bizánci, középkori és újkori pénztörténet témakörével foglalkoznak, de ezek mellett helyet kaptak a papírpénzekkel, emlékérmekkel és jelvényekkel foglalkozó írások is. A kötet tanulmányai angol, magyar, német és olasz nyelven íródtak. A magyar nyelvű cikkek egy részét idegen nyelven is közölték, a többi publikációt idegen nyelvű rezümé foglalja össze a nem hazai olvasók számára.

A megjelent írások szerzői: Novella Vismara (Milánó) Torbágyi Melinda (Budapest), Eva Kolníková (Nyitra), Günther Dembski (Bécs), Rodolfo Martini (Milánó), Farkas Edit (Budapest), R. Alföldi Mária (Frankfurt), Paul Arnold (Drezda), Peter Robert Franke (München), Redő Ferenc (Budapest), Kőhegyi Mihály (Baja), John P. C. Kent (London), Ivan Mirník (Zágráb), Ermanno Arslan (Miláno), Jirí Sejbal (Brno), Stanislaw Suchodolski (Varsó), Kahler Frigyes (Veszprém), Kolbjorn Skaare (Osló), Tóth Csaba (Budapest), V. Székely György (Kecskemét), Búza János (Budapest), Garami Erika (Budapest), Pallós Lajos (Budapest), G. Héri Veronika (Budapest), L. Kovásznai Viktória (Budapest), Bertók Krisztina (Budapest) és Bakos Miklós (Budapest). A kötet szerkesztői Bertók Krisztina és Torbágyi Melinda voltak.