Soós Ferenc:
A magyar fémpénzek feliratai és címerei

A társulat vezetősége 1998-ban úgy döntött, hogy kiadványait ekkortól kezdve egységes formátumban és tipográfiával jelenteti meg, hogy így egy sorozatot alkossanak. Ebben a sorozatban elsőként Soós Ferenc: A magyar fémpénzek feliratai és címerei című munkája jelent meg.

A szerző éremgyűjtése kezdetén fokozott kíváncsisággal fordult a magyar pénzeken levő feliratok és címerek felé. Tudni szerette volna, hogy ezek a rövid, tömör, sokszor csak egybetűs rövidítésekből álló, leginkább latinul írt feliratok mit is jelentenek, illetve a pénzeken látható, sokszor igen bonyolult címerek valójában kinek a címerei. Megfelelő szakirodalom hiányában arra az elhatározásra jutott, hogy — kezdetben saját kíváncsiságának kielégítésére — feloldja a rövidítéseket és lefordítja a feliratokat magyarra. Ezzel párhuzamosan kezdte beazonosítani a címereket is.

A téma feldolgozása sok nehézséggel járt, Vadász György, a társulat főtitkár-helyettese bíztatása nélkül talán be sem fejeződött volna. Megírása több mint tíz évet vett igénybe, amelyben segítséget nyújtottak és egyben az elkészült kézirat lektorálását is végezték Gedai István (numizmatika), Érszegi Géza (feliratok) és Nyulásziné Straub Éva (címerek). A kötet legnagyobb értéke, amely egyben a numizmatikai kutatás nélkülözhetetlen segédkönyvévé is teszi, a magyar forgalmi pénzek időrendben, típusonként felirattal, címerrel való leírása, illetve a legenda magyar nyelvű feloldása. A szerző sikerrel pályázta meg a Magyar Tudományos Akadémia támogatását, ami nem csak a szerzőnek, de a társulatnak is elismerés. A könyv megjelentetését segítette továbbá az ÁB-AEGON Általános Biztosító Rt. anyagi támogatása is.