Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok panteonja

 

2010. augusztus végén az Argumentum Kiadó, a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete és a Magyar Numizmatikai Társulat kiadásában jelent meg e rendkívül fontos, hiánypótló kézikönyv, amely több éves kutatómunka eredménye.
A lassan-lassan háttérbe szoruló, darabokra törő és elhalványodó, majd végleg eltűnő emlékeink és emlékképeink megőrzése céljából hozta létre a szerző ezt a numizmatikus panteont elődeink életrajzi adatainak, portréinak összegyűjtésével, sírjaik felkutatásával. Kiemelendő, hogy ezzel ilyen formában, és ennyire teljességre törekedve még senki sem foglalkozott. A kötet a valaha élt, numizmatikával hivatásszerűen, vagy csak szenvedélyből foglalkozó azon magyar személyeket – pl. numizmatikusokat, régészeket, muzeológusokat, történészeket, könyvtárosokat, éremművészeket stb., illetve műgyűjtőket – mutatja be, akik numizmatikai cikkeket, könyveket írtak, vagy akikről gyűjteményük jelentősége kapcsán mások emlékeztek meg írásban. Rövid életrajzukat követően, az általuk írt, vagy rájuk vonatkozó szakirodalom felsorolása következik, mely megismerésükhöz, illetve további kutatásokhoz jó kiindulási alapot jelenthet. A kötetben 326 numizmatikus tűnik fel.
Fontos erénye és kuriózuma a könyvnek, hogy amennyiben fellelhető volt, bemutatja a tárgyalt személyek sírjairól készült fotókat is, azok pontos helyeit, s a fényképezés időpontját is megadva.
A kézikönyv ízléses kivitelben készült, 269 oldalas, túlnyomórészt színes fotókkal illusztrált, jól áttekinthető, s a végén a rövidítések jegyzéke mellett rövid angol, francia és német nyelvű összefoglaló egészíti ki. Aki előzetesen megrendelte, sorszámozott, névre szóló példányt vehetett át belőle.