A Magyar Numizmatikai Társulat Évkönyve

1970/1972/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/

1981-82- es évfolyamok   _500 Ft/évfolyam

 

 
  A Numizmatika és a Társtudományok [I.], Szeged, 1993      _1000 Ft  
 A Numizmatika és a Társtudományok IV., Esztergom, 1999       _1500 Ft  
 A Numizmatika és a Társtudományok VI., Székesfehérvár, 2004       _1500 Ft  
   
 A VIII. Numizmatika és a Társtudományok Konferencia, Szeged, 2009        _1500 Ft  
   
 Adamovszky István: Az Érem 1901-2011      _5000 Ft  
   
 

Adamovszky István: Bankjegyek alkalmi felülbélyegzései      _2000Ft

 
   
 

Adamovszky István: Magyarország bankjegyei sorozat:

               A guldenrendszer     _3000 Ft

                A koronarendszer     _3000 Ft

                A pengőrendszer      _3000 Ft

                A forintrendszer       _3000 Ft

        

   
 Adamovszky István - von Klimstein Franz Antonius - Zombori Lajos: Temesvári bárcák a XIX. század második feléből      _1000 Ft  
 Ambrus Béla: Magyarország papírszükségpénzei 1914-től 1919. VIII. 1-ig. I–II.     _3500 Ft  
   

 Angelotti Zsuzsanna – Fux Kornél: A magyar pénzérmék és papírpénzek      _2500 Ft

 

Antall József – Huszár Lajos: Medicina in nummis       _3000 Ft

 
Asztalos Andrásné: Dunaújváros numizmatikai emlékei      _1000 Ft  
   
Baloghné Ábrányi Hedvig – Soós Ferenc: Százéves a Magyar Numizmatikai Társulat 1901-2001      _1500 Ft  
Bene Attila: C. Radnitzky. Wiennae     _5000 Ft  
Bertók Krisztina: Berán Lajos pályafutása és művei a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban (Az Intercisa Múzeum kincsei V.)      _500 Ft  
Bíróné Sey Katalin – T. Németh Annamária: Pogány pénzes edények       _1500 Ft  
   

Bocskai és kora…       _1200 Ft
 
   

Beszeda Róbert:
A Pénzverés Erdélyben és Magyarországon 1613-1662

___6000 Ft

Beszeda Róbert:
Pénzverés Erdélyben és Magyarországon 1661-1849

___5000 Ft

 
   
Egervölgyi Dezső: Gróf Széchenyi István a magyar érmészetben II.     _500 Ft  
   
Emlékkönyv Bíró Sey Katalin és Gedai István 65. születésnapjára      _2500 Ft  
Fomin, Alekszej Vlagyimirovics – Kovács László: The tenth century Máramaros county (“Huszti”) dirham hoard     _500 Ft  
   
Gedai István – Bíró-Sey Katalin: International numismatic symposium      _1000 Ft  
   
   
Gosztonyi József: Ferenczy Béni     _500 Ft  
   
Dr. Mészáros István Gosztonyi József: Magyar és magyar vonatkozású érmék mesterjegyei    _2500 Ft  
   
Hágen József - Raýman János - Süle Tamás: Pécs-Baranya numizmatikai bibliográfiája     _1000 Ft  
   
Horváth Lajos: Veresegyházi pénzeskönyv      _4000 Ft  
In memoriam Ludovici Huszár     _2500 Ft  
   
Huszár Lajos: Történeti Érmék sorozat: 2. Újkor  _ 2000 Ft

 

 
   
Huszár Lajos: Történeti érmek sorozat: 2. Újkor IV.    _3000 Ft  
   
Huszár Lajos: Történeti érmék sorozat: Középkor   _ 3000Ft  
   
Kovács László - Pallag Márta - Tóth Csaba - Ujszászi Róbert: SANCTUS LADISLAUS IN NUMMIS Szent László alakja a magyar numizmatikában     _3500 Ft   
   
Krómer Ágnes: Csúcs Ferenc szobrászművész    _ 800 Ft  
   
Kovásznai Viktória: Borsos Miklós     _1000 Ft  
   
Leányfalusi Károly: Bács-Kiskun megye numizmatikai bibliográfiája      _500 Ft  
   
Leányfalusi Károly: Hungarikumok a világ pénzein      _2000 Ft  
   
Leányfalusi Károly – Nagy Ádám: Magyarország fém- és papírpénzei 1926-2002     _2000 Ft  
   
Leányfalusi Károly – Soós Ferenc: A magyar bélyeggyűjtők érmei, plakettjei és jelvényei     _1000 Ft  
   
Lengyel András: Aranykönyv 1325-1540       _30000 Ft  
Lengyel András: Ezüstkönyv. I. kötet, 997–1307      _12000 Ft  
Lengyel András: Ezüstkönyv II. 1301-1395        _12000 Ft  
   
Lyka Károly: Az érem- és plakettművészet stílusa     _2500 Ft  
   
 Molnár Péter: A korona pénzrendszer    _3500 Ft  
   
Nudelman - Rauch: Árverési katalógus, 2008. október 5.     _1200 Ft  

Numizmatikai Közlöny:

1971-1972                           500 Ft

1973-1974                           500 Ft

1975-1976                           500 Ft

1977-1978                           500 Ft

1979-1980                           500 Ft

1981-1982                           500 Ft

1983-1984                           500 Ft

1985-1986                           500 Ft

1987-1988                           500 Ft

1989-1990                           500 Ft

1991-1992                           500 Ft

1993-1994                           500 Ft

1995-1996                          1000 Ft

1997-1998                          1000 Ft

1999-2000                          1000 Ft

2001-2002                          1500 Ft

2003-2004                          1500 Ft

2005-2006                          1500 Ft

2007-2008                          2000 Ft

2009-2010                          2000 Ft

2011-2012                          2000 Ft

2013-2014                          2000 Ft

2015-2016                          4000 Ft

2017-2018                          4000 Ft

 

Pallós Lajos: Az értékpapírok világa     _ 2500 Ft

 

Pénztörténet – gazdaságtörténet.  Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára     _2500 Ft

 

Polgár László: A magyar sport- és polgári repülés érmei       _1500 Ft

 
Rayman János: Pécs szükségpénzei 1919-1921      _3000 Ft  
   
Rádóczy Gyula: Mária Terézia magyar pénzverése      _4000 Ft  
   
Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok panteonja      _1500 Ft  
   
Szabó Gyula: Bécsi fillér- Wiener pfennig    _4000 Ft  
   
Szabó Gyula: Friesachi dénárok    _7000 Ft  
Szakács Béla: A magyar szépirodalom érmei és plakettjei     _1800 Ft  
   
Szemán Attila: In necessitate…      _4500 Ft  
   
Szolláth György: A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének érmei 2.     _500 Ft  
   
Szolláth György: A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének érmei 3.    _500 Ft  
   
 

Szolláth György: A magyar zeneművészetünk érmei és plakettjai

_1500 Ft

 
   
Tóth Csaba: Bardus, grossus, florenus    _ 4720 Ft  
   
Tóth Csaba – Kiss József Géza – Fekete András: Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa I.     _ 4700 Ft  
Tóth Csaba – Kiss József Géza – Fekete András: Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa II.    _ 4700 Ft  
Ujszászi Róbert: A XII. századi magyar rézpénzek    _ 2000 Ft  
   

 

Dr Unger Emil: Magyar éremhatározó III. (pótfüzet)      _2500 Ft

 
   

Varga Máté – Költő László: A csökölyi tallérlelet   _ 1200Ft

 

Zombori Lajos: A magyar bányapénzek és bárcák irodalma    _ 500 Ft

 
   

Hermann Attila- Szanyi Miklós: "Csak előre, édes fiam..." A magyar Szent Korona országaiból sorozott hadosztályok, ezredek és zászlóaljak jelvényei a Nagy Háborúban.

_7500 Ft

 
 

Hermann Attila: " Él magyar, áll Buda még!" A magyar Szent Korona országaiból sorozott lovashadosztályok, dandárok, huszár- és ulánusezredek, rohamfélezredek jelvényei a Nagy Háborúban.

_9450 Ft

 

 Hermann Attila: "Félre a halállal, előre rohamzászlóalj!" Az Osztrák- Magyar Monarchia elit katonáinak jelvényei a Nagy Háborúban.

_10000 Ft