^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  
   
Numizmatikai Közlöny  
1973-1974 1500 Ft
1975-1976 1500 Ft
1977-1978 1500 Ft
1979-1980 1500 Ft
1981-1982 1500 Ft
1983-1984 1500 Ft
1985-1986 1500 Ft
1987-1988 1500 Ft
1989-1990 1500 Ft
1991-1992 1800 Ft
1993-1994 1800 Ft
1995-1996 2000 Ft
1997-1998 2200 Ft
1999-2000 2200 Ft
2001-2002 2500 Ft
2003-2004 2500 Ft
2005-2006 2500 Ft
2007-2008 4500 Ft
2009-2010 4500 Ft
2011-2012 4500 Ft
2013-2014 4500 Ft
2015-2016 4500 Ft
   
A Magyar Numizmatikai Társulat Évkönyve  
1970 500 Ft
1972 1200 Ft
1973 1200 Ft
1974 800 Ft
1975 600 Ft
1976 500 Ft
1977 600 Ft
1978 700 Ft
1979 500 Ft
1980 800 Ft
1981-82 1500 Ft
   
A Numizmatika és Társtudományok [I.]
Szeged
1500 Ft
A Numizmatika és Társtudományok IV.
Esztergom
3000 Ft
A Numizmatika és Társtudományok VI.
Székesfehérvár
3000 Ft
   
Adamovszky István:  
Az Érem 1901-2011 5000 Ft
Bankjegyek alkalmi felülbélyegzései 1200 Ft
   
Magyarország bankjegyei sorozat:  
A guldenrendszer 5000 Ft
A koronarendszer 5000 Ft
A pengőrendszer 5000 Ft
A forintrendszer 5000 Ft
   
Adamovszky István - von Klimstein Franz Antonius - Zombori Lajos: Temesvári Bárcák a XIX. század második feléből 1200 Ft
   
Ambrus Béla: Magyarország papírszükségpénzei 1914-től 1919. VIII. 1-ig. I–II. 5000 Ft
   
Csúcs Ferenc szobrászművész 1800 Ft
   
Egervölgyi Dezső:  Gróf Széchenyi István a magyar érmészetben II. 1000 Ft
   
Emlékkönyv Bíró Sey Katalin és Gedai István 65. születésnapjára 4500 Ft
   

Fomin, Alekszej Vlagyimirovics – Kovács László:
The tenth century Máramaros county (“Huszti”) dirham hoard

1500 Ft
   
Hágen József - Raýman János - Süle Tamás:
Pécs-Baranya numizmatikai bibliográfiája
2000 Ft
   
In memoriam Ludovici Huszár 3200 Ft
   
Leányfalusi Károly: Bács-Kiskun megye numizmatikai bibliográfiája 1000 Ft
   
Molnár Péter: A korona pénzrendszer 3500 Ft
   
Nudelman - Rauch: Árverési katalógus, 2008. október 5. 1200 Ft
   
Pénztörténet – gazdaságtörténet.  Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára 2900 Ft
   
Rádóczy Gyula: Mária Terézia magyar pénzverése 4500 Ft
   
Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok panteonja 3900 Ft
   
Tóth Csaba – Kiss József Géza – Fekete András: Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa I. 4700 Ft
   
Copyright © 2013-2019. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.