^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  

  

 

 

A Magyar Numizmatikai Társulat Évkönyve

1970/1972/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/

1981-82- es évfolyamok   _500 Ft/évfolyam

 

 
  A Numizmatika és a Társtudományok [I.], Szeged, 1993      _1000 Ft  
 A Numizmatika és a Társtudományok IV., Esztergom, 1999       _1500 Ft  
 A Numizmatika és a Társtudományok VI., Székesfehérvár, 2004       _1500 Ft  
   
 A VIII. Numizmatika és a Társtudományok Konferencia, Szeged, 2009        _1500 Ft  
   
 Adamovszky István: Az Érem 1901-2011      _5000 Ft  
   
 

Adamovszky István: Bankjegyek alkalmi felülbélyegzései      _2000Ft

 
   
 

Adamovszky István: Magyarország bankjegyei sorozat:

               A guldenrendszer     _3000 Ft

                A koronarendszer     _3000 Ft

                A pengőrendszer      _3000 Ft

                A forintrendszer       _3000 Ft

        

   
 Adamovszky István - von Klimstein Franz Antonius - Zombori Lajos: Temesvári bárcák a XIX. század második feléből      _1000 Ft  
 Ambrus Béla: Magyarország papírszükségpénzei 1914-től 1919. VIII. 1-ig. I–II.     _3500 Ft  
   

 Angelotti Zsuzsanna – Fux Kornél: A magyar pénzérmék és papírpénzek      _2500 Ft

 

Antall József – Huszár Lajos: Medicina in nummis       _3000 Ft

 
Asztalos Andrásné: Dunaújváros numizmatikai emlékei      _1000 Ft  
   
Baloghné Ábrányi Hedvig – Soós Ferenc: Százéves a Magyar Numizmatikai Társulat 1901-2001      _1500 Ft  
Bene Attila: C. Radnitzky. Wiennae     _5000 Ft  
Bertók Krisztina: Berán Lajos pályafutása és művei a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban (Az Intercisa Múzeum kincsei V.)      _500 Ft  
Bíróné Sey Katalin – T. Németh Annamária: Pogány pénzes edények       _1500 Ft  
   

Bocskai és kora…       _1200 Ft
 
   

Beszeda Róbert:
A Pénzverés Erdélyben és Magyarországon 1613-1662

___6000 Ft

Beszeda Róbert:
Pénzverés Erdélyben és Magyarországon 1661-1849

___5000 Ft

 
   
Egervölgyi Dezső: Gróf Széchenyi István a magyar érmészetben II.     _500 Ft  
   
Emlékkönyv Bíró Sey Katalin és Gedai István 65. születésnapjára      _2500 Ft  
Fomin, Alekszej Vlagyimirovics – Kovács László: The tenth century Máramaros county (“Huszti”) dirham hoard     _500 Ft  
   
Gedai István – Bíró-Sey Katalin: International numismatic symposium      _1000 Ft  
   
   
Gosztonyi József: Ferenczy Béni     _500 Ft  
   
Dr. Mészáros István Gosztonyi József: Magyar és magyar vonatkozású érmék mesterjegyei    _2500 Ft  
   
Hágen József - Raýman János - Süle Tamás: Pécs-Baranya numizmatikai bibliográfiája     _1000 Ft  
   
Horváth Lajos: Veresegyházi pénzeskönyv      _4000 Ft  
In memoriam Ludovici Huszár     _2500 Ft  
   
Huszár Lajos: Történeti Érmék sorozat: 2. Újkor  _ 2000 Ft

 

 
   
Huszár Lajos: Történeti érmek sorozat: 2. Újkor IV.    _3000 Ft  
   
Huszár Lajos: Történeti érmék sorozat: Középkor   _ 3000Ft  
   
Kovács László - Pallag Márta - Tóth Csaba - Ujszászi Róbert: SANCTUS LADISLAUS IN NUMMIS Szent László alakja a magyar numizmatikában     _3500 Ft   
   
Krómer Ágnes: Csúcs Ferenc szobrászművész    _ 800 Ft  
   
Kovásznai Viktória: Borsos Miklós     _1000 Ft  
   
Leányfalusi Károly: Bács-Kiskun megye numizmatikai bibliográfiája      _500 Ft  
   
Leányfalusi Károly: Hungarikumok a világ pénzein      _2000 Ft  
   
Leányfalusi Károly – Nagy Ádám: Magyarország fém- és papírpénzei 1926-2002     _2000 Ft  
   
Leányfalusi Károly – Soós Ferenc: A magyar bélyeggyűjtők érmei, plakettjei és jelvényei     _1000 Ft  
   
Lengyel András: Aranykönyv 1325-1540       _30000 Ft  
Lengyel András: Ezüstkönyv. I. kötet, 997–1307      _12000 Ft  
Lengyel András: Ezüstkönyv II. 1301-1395        _12000 Ft  
   
Lyka Károly: Az érem- és plakettművészet stílusa     _2500 Ft  
   
 Molnár Péter: A korona pénzrendszer    _3500 Ft  
   
Nudelman - Rauch: Árverési katalógus, 2008. október 5.     _1200 Ft  

Numizmatikai Közlöny:

1971-1972                           500 Ft

1973-1974                           500 Ft

1975-1976                           500 Ft

1977-1978                           500 Ft

1979-1980                           500 Ft

1981-1982                           500 Ft

1983-1984                           500 Ft

1985-1986                           500 Ft

1987-1988                           500 Ft

1989-1990                           500 Ft

1991-1992                           500 Ft

1993-1994                           500 Ft

1995-1996                          1000 Ft

1997-1998                          1000 Ft

1999-2000                          1000 Ft

2001-2002                          1500 Ft

2003-2004                          1500 Ft

2005-2006                          1500 Ft

2007-2008                          2000 Ft

2009-2010                          2000 Ft

2011-2012                          2000 Ft

2013-2014                          2000 Ft

2015-2016                          4000 Ft

2017-2018                          4000 Ft

 

Pallós Lajos: Az értékpapírok világa     _ 2500 Ft

 

Pénztörténet – gazdaságtörténet.  Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára     _2500 Ft

 

Polgár László: A magyar sport- és polgári repülés érmei       _1500 Ft

 
Rayman János: Pécs szükségpénzei 1919-1921      _3000 Ft  
   
Rádóczy Gyula: Mária Terézia magyar pénzverése      _4000 Ft  
   
Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok panteonja      _1500 Ft  
   
Szabó Gyula: Bécsi fillér- Wiener pfennig    _4000 Ft  
   
Szabó Gyula: Friesachi dénárok    _7000 Ft  
Szakács Béla: A magyar szépirodalom érmei és plakettjei     _1800 Ft  
   
Szemán Attila: In necessitate…      _4500 Ft  
   
Szolláth György: A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének érmei 2.     _500 Ft  
   
Szolláth György: A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének érmei 3.    _500 Ft  
   
 

Szolláth György: A magyar zeneművészetünk érmei és plakettjai

_1500 Ft

 
   
Tóth Csaba: Bardus, grossus, florenus    _ 4720 Ft  
   
Tóth Csaba – Kiss József Géza – Fekete András: Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa I.     _ 4700 Ft  
Tóth Csaba – Kiss József Géza – Fekete András: Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa II.    _ 4700 Ft  
Ujszászi Róbert: A XII. századi magyar rézpénzek    _ 2000 Ft  
   

 

Dr Unger Emil: Magyar éremhatározó III. (pótfüzet)      _2500 Ft

 
   

Varga Máté – Költő László: A csökölyi tallérlelet   _ 1200Ft

 

Zombori Lajos: A magyar bányapénzek és bárcák irodalma    _ 500 Ft

 
   

Hermann Attila- Szanyi Miklós: "Csak előre, édes fiam..." A magyar Szent Korona országaiból sorozott hadosztályok, ezredek és zászlóaljak jelvényei a Nagy Háborúban.

_7500 Ft

 
 

Hermann Attila: " Él magyar, áll Buda még!" A magyar Szent Korona országaiból sorozott lovashadosztályok, dandárok, huszár- és ulánusezredek, rohamfélezredek jelvényei a Nagy Háborúban.

_9450 Ft

 

 Hermann Attila: "Félre a halállal, előre rohamzászlóalj!" Az Osztrák- Magyar Monarchia elit katonáinak jelvényei a Nagy Háborúban.

_10000 Ft

 

 

 

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.