10. évforduló (1911)

A társulat fennállásának 10. évfordulójára az első éremtervet Berán Lajos készítette, ezt azonban a választmány — azzal az indokkal, hogy „… nem felel meg annak a célnak, amelyet szolgálni kívánunk” — elutasította. Szentgáli Károly másodkönyvtáros egy antik érmet utánzó jubileumi zseton elkészítését javasolta. A választmány egy erről dönteni hivatott bizottság felállítását határozta el, amelynek tagjaiul Zimmermann Lajos titkárt, Finály Gábor gyűjtemény- és könyvtárőrt és Szentgáli Károly másodtitkárt választotta. Alig három héttel később a bizottság már bemutatta a 10. évfordulóra tervezett, Szentgáli Károly ötlete alapján készült zseton ezüst és bronz példányát. Az Exner Károly által vésett jubileumi zseton.

 


Előlap

Körirat:
MAGYAR NVMIZMATIKAI TÁRSVLAT

melyen belül babérkoszorúban:
VOT, alatta X, azaz votis decennalibus.


 

Hátlap

A hátlapon felül gyöngykörben
MCMI–MCMXI
,
az éremkép római hadigálya.

 

A zseton szabálytalan kör, átmérője 25–27 mm.
A jubileumi zsetonból 3 ólompróba készült, amelyek közül egy a társulat gyűjteményébe, egy a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárába, egy pedig a tervező, Szentgáli Károly tulajdonába került. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint végül összesen 51 db ezüst és 51 db bronz példányt verettek 2 korona 20 fillér, illetve 1 korona 40 fillér áron. Emellett megrendelésre készült 7 db arany példány is háromarany súlyban 40 korona 99 fillér, és kétarany súlyban 30 korona 92 fillér értékben. A Scheid cég a jubileumi zsetonból a társulatnak ajándékozott ezen kívül 3-3 db tombak, vastagabb, valamint vékonyabb réz példányt, amelyekből a mintákhoz hasonlóan egy a társulat, egy a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára, egy pedig Szentgáli Károly gyűjteményét gazdagította.