Az M.N.T húsz éves fennállásának emlékére (1921)

A társulat fennállásának 20 éves jubileumára Berán Lajos egy emlékérmet is készített, amelynek előlapja az elhunyt vezetők közül Dessewffy Miklóst és Réthy Lászlót, a hátlapja pedig a jubileumkor vezető tisztséget betöltők közül Szentgáli Károlyt, Kilényi Hugót, Zimmermann Lajost és Gohl Ödönt örökíti meg.

Előlap
Az előlapon kettős portré balra, felirat:
A MAGYAR NVMIZMATIKAI TÁRSVLAT HVSZ ÉVES FENNÁLLÁSA EMLÉKÉRE /
GR. DESSEWFFY MIKLÓS – 1921 – DR. RÉTHY LÁSZLÓ.

 

Hátlap
A hátlapon négyes portré balra, felirat:
SZENTGÁLI KÁROLY, KILÉNYI HVGÓ,
Dr. ZIMMERMANN LAJOS, Dr. GOHL ÖDÖN.


A 70 mm átmérőjű vert éremből 30 db ezüst és 70 db bronz példányt verettek. Ezen felül egy ónpróba is készült, ez a társulat gyűjteményébe került. Zimmermann Lajos javaslatára 1927-ben több pénzverő cégtől kértek az érem redukálására és kiverésére vonatkozó árajánlatot. A legkedvezőbb és — mint a jegyzőkönyvekben írták — legmegbízhatóbb ajánlatot a bécsi Christlbauer cég tette, így az 1928. október 10-én megtartott választmányi ülésen azt a döntést hozták, hogy a tervezett 50 db bronz és 7 db ezüst példányt velük készíttetik el. Az ezüst példányok tiszteletpéldányokként szolgáltak, egyet-egyet kapott Gohl Ödön, Zimmermann Lajos, Szentgáli Károly, özv. Dessewffy Miklósné, özv. Kilényi Hugóné, a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára és a társulat gyűjteménye. Több ezüst példány nem került kiverésre. A bronz példányok ára 15 pengő volt.