^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  

R.-ALFÖLDI MÁRIA (1926. június 6. – 2022. május 7.)

Szomorú szívvel értesítjük tagtársainkat és a numizmatika iránt érdeklődő közönséget, hogy életének 96. évében elhunyt Radnótiné Alföldi Mária professzor asszony, aki Társulatunk tiszteletbeli tagja volt.

Alföldi Mária 1949-ben szerzett diplomát Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen, ahol Alföldi András ókortörténész professzor (nem rokonok) tanítványa volt. Ezt követően a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárában dolgozott és 1950-től az ELTE Régészeti Tanszékén is oktatott antik numizmatikát. A forradalom leverése után férjével, Radnóti Aladár régésszel (1947-ben házasodtak össze) az NSZK-ba disszidáltak. Münchenben éltek és dolgoztak, Alföldi Mária ott kapcsolódott be a németországi Fundmünzen (római éremleletek összegyűjtése, feldolgozása és közlése) munkáiba, amelyet aztán egész életén át folytatott munkatársként, majd vezetőként. A MNM Éremtárában meglévő több mint 30 kötetből álló Fundmünzen sorozat példányai az ő közreműködésének köszönhetően gazdagították a hazai numizmatikai-régészeti szakirodalmat. 1961-ben a müncheni egyetemen habilitált, majd férjével Frankfurt am Mainba költöztek, ahol Radnóti Aladár professzori kinevezést kapott. 1972-ben, férje halála után Alföldi Máriát nevezték ki professzorrá a görög-római történeti tanszéken, ahol nyugdíjba meneteléig, 1991-ig dolgozott. Tudományos munkássága azonban ezzel távolról sem zárult le, továbbra is aktív tudományos kutató maradt, előadásokat tartott, tanulmányokat írt és természetesen a korábban általa vezetett Fundmünzen munkáiban is részt vett. A 90-es évektől számos alkalommal látogatott haza, Magyarországra és tartott előadást a Numizmatikai Társulatban is.

 A 2010-es években aztán már egyre kevésbé mozdult ki frankfurti otthonából, de szívesen látta vendégül volt kollégáit, örömmel segítette a magyarországi kutatókat. Még publikáló tevékenységét sem hagyta abba, utolsó megjelent munkáinak egyike a berlini pectoralis (Das Berliner pectorale aus dem späten 6. Jahrhundert. 2013), egy gyönyörű arany érmékből összeállított nyak és melldísz, melynek jelentőségét, szerepét elemezte a bizánci császári udvar körében.

Szép kort ért meg kiváló szellemi állapotban és talán a százat is megérte volna, ha nem szól közbe a Covid. Könyvei, folyóiratokban és gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányai, valamint a hatalmas leletfeldolgozó vállalkozás, a Fundmünzen, mely számos más ország hasonló munkálatainak mintája lett, azonban megőrzik és fenntartják nevét a kiváló magyar-német kutatónak, aki 1992-ben a Német Szövetségi Köztársaság érdemrendjét is megkapta számos szakmai elismerés mellett.

Alföldi Mária

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.