^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  

IV. Numismatica Pannonica

Numismatica Pannonica

IV

 

RÓNASZÉKI ISTVÁN EMLÉKKONFERENCIA

Magyar Numizmatikai Társulat

   Antik Numizmatikai Műhely

 

 

2021. szeptember 13.

 

Budapest, Csepreghy utca 4.

 

 

 

9:30–10:00 Regisztráció

 

10:00 Megnyitó

 

10:20 Ókori és kora-középkori japán érmetörténet

LÁZÁR MARIANNA

 

10:40 Pénzek és pénznevek Symmachus műveiben

BARNA FERENC

 

11:00 Csak rang legyen és pénz! A vagyon, mint a rangemelkedés alapja Brigetióban

SZABÓ MELINDA

 

11:20–11:40 Vita és kávészünet

 

11:40 Egy késő római kori szíjvég ábrázolásának értelmezése a numizmatika segítségével

SZABADVÁRY TAMÁS

 

12:00 Kik és mikor építették a Csörsz-árkot? Az árok jászsági szakaszának keltezése a numizmatika tükrében

STEUER ISTVÁN

 

12:20 4. századi éremkincs Vác-Kláraházáról

JUHÁSZ LAJOS

 

12:40–13:30 Vita és ebédszünet

 

13:30 Kelta pénzdarabolás

BERZY PÉTER

 

13:50 Kelta kisezüstök titkai

TÓTH SZILÁRD

 

14:10 A burgus-(táborkapu-)típusról még egyszer

REDŐ FERENC

 

14:30-14:50 Vita és kávészünet

 

14:50 A szarmata utánzatok műhelykérdései

KISS JÓZSEF GÉZA-VIDA ISTVÁN

 

15:10 A limes nagybronzok röntgenfluoreszcens vizsgálata

HORVÁTH SZULAMIT EMMA

 

15:30 Technikai hibás római érmék a MNM gyűjteményében

VIDA ISTVÁN

 

15:50 Vita

 

16:00 Záró gondolatok és állófogadás

 

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.