^Ugrás az elejére

 • 1 Magyar Numizmatikai Társulat
  „A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.” Hiszen „...hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának története." Ezért kívánjuk „...e tudományt az őt megillető magas polcra helyezni, az iránta való érdeklődést új életre kelteni.”
 • 2 Könyvkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat alapvető célja a numizmatika tudományos művelése, fejlesztése, eredményeinek előmozdítása és ismertetése. Ennek a célnak az eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz a folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése, mely tevékenységgel a Társulat az adott kor tudományos numizmatikai eredményeit teszi közkinccsé. Kiadványaink zászlóshajója az 1902 óta megszakítás nélkül megjelentetett, külföldön is ismert és elismert Numizmatikai Közlöny, mely hosszabb és rövidebb tanulmányokat, anyagközléseket és nem utolsó sorban a magyar vonatkozású numizmatikai bibliográfiát teszi közzé.
 • 3 Kirándulások...
  A társulati élet szerves részei a tanulmányi kirándulások, melynek több mint 100 éves hagyománya van. Ezek a kirándulások keretében a numizmatikához köthető városokat, pénzverdéket, és más építészeti, művészeti alkotásokat keresünk fel.
 • 4 Könyvtár...
  A Magyar Numizmatikai Társulat könyvtára a tudományág hazai egyetlen önálló, tudományos, nyilvános szakkönyvtára. Közel 20 000 kötetes könyvtárunk tárháza lett mindazon könyvekben, folyóiratokban, árverési katalógusokban és egyéb nyomtatványokban, dokumentációs anyagokban fellelhető információknak, amelyek mind a numizmatika tudományát legmagasabb szinten művelők, mind az éppen kezdő gyűjtők, vagy akár csak alkalmi érdeklődők számára fontosak lehetnek...
 • 5 Éremkiadás...
  A Magyar Numizmatikai Társulat Létesítő Okiratában is megfogalmazott feladatai közé tartozik, hogy érmeket veret és bocsát ki. Ennek szellemében a Társulat jubileumi-, emlék-, jutalom- és tagsági érmeket ad ki, s ennek kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, hiszen a kiadványok mellett a kiadott érmek állítanak maradandó tárgyi emléket a működésének, illetve azoknak a személyiségeknek, akik kiemelkedő munkájukkal tevékenységében múlhatatlan érdemeket szereztek. Ezeket az alkotásokat az adott kor legnevesebb éremművészei készítik, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a Társulat életében, és ezzel fejezik ki a Társulat és céljai iránti megbecsülésüket.

  

Gyászhír

Bíró Tiborné dr. Sey Katalin (1934. május 11. – 2022. augusztus 25.)

 

Szomorú szívvel értesítjük tagtársainkat, hogy nagyra becsült és szeretett kollégánk, a Társulat folyóiratának, a Numizmatikai Közlönynek egykori főszerkesztője életének 89. évében távozott e földi világból. Temetése...

 

 

Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy

 

Dr. Biró Tiborné dr. Sey Katalin

numizmatikus, a Magyar Nemzeti Múzeum és az Oslói Egyetem Éremtárának volt munkatársa,

 

életének 89. évében, 2022.08.25-én eltávozott közülünk.

 

Búcsúztatása 2022. október 28-án, pénteken 15:00 órakor kezdődik a római katolikus egyház szertartása szerinti gyászmise keretében a Magyar Szentek templomában (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 1.).

Kérjük, hogy kegyeletüket csak egy-egy szál virággal fejezzék ki!

 

Hamvait a búcsúztatót követően, szűk családi körben, a templom urnatemetőjében helyezzük örök nyugalomra.

 

A temetés után közös, baráti megemlékezést tartunk a Magyar Szentek templomának közvetlen szomszédságában található Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa épületében.

 

Édesanyám, nagymamánk, dédi mamánk, emléked szívünkben örökké él!

 

 

A gyászoló család

Levélcím: Biró Gabriella, 1016 Budapest, Mihály utca 12/c.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Váratlanul, rövid szenvedés után hagyott itt bennünket, akiről azt hittük, hogy még sok éven át itt lesz velünk. Ő volt a szilárd és biztos pont e mostanság gyorsan változó, újjá alakuló világban, ő volt, aki összekapcsolta a múltat és a jelent.

Kati annak az ötvenes években felnőtté vált nemzedéknek a tagja, akinek szakmai élete már a Rákosi rendszert felváltó Kádár korszakra esett, aki megélte és túlélte a forradalmat, és csendesen, diplomatikusan lavírozva töltötte múzeumi életét, ért el nemzetközi szakmai elismertséget is a távolról sem könnyű körülmények között. Csendes, türelmes, mondhatnám anyás természete volt, aki mindig sikerrel csillapította le az ellentéteket, oldott meg halk szavával komoly vitákat, simította el a felmerülő problémákat. A Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára antik éremgyűjteményének kurátoraként dolgozott nyugdíjba meneteléig, oroszlán része volt Huszár Lajos professzor mellett az Éremtár gyűjteményeinek revíziójában és a gyűjtemény újjá rendezésében. Számtalan éremleletet közölt a Közlönyben és különféle régészeti szaklapokban. Részt vett az egyetemi oktatásban, a BÁV érembecsüseinek képzésében. Hazai és nemzetközi konferenciákon ismertette a hazai ókori érmészet eredményeit, melyek nagyrészt az ő munkásságának köszönhetőek. Nem felejtkezett el a római érmészet iránt érdeklődök széles táboráról sem, akik számára hasznos könyvecskéket írt és számos ismeretterjesztő előadást tartott a Társulat és az Éremgyűjtők Egyesületének rendezvényein.

1993-tól aztán új „projektbe” kezdett, közel hatvan évesen elvállalta az oslói éremtár antik éremgyűjteményének gondozását és tíz munkás évet töltött el a Norvég fővárosban ott is öregbítve a magyar numizmatika hírnevét és építve a magyar kollégák szakmai kapcsolatait. Haza jövetele után is még bedolgozott az éremtári munkákba, segített a munkatársaknak, aktív tagja volt a Társulatunknak is, melyet élete végéig anyagilag is támogatott. 

Fájó szívvel búcsúzunk tőle, és neve mindörökre fennmarad a Társulat és a numizmatika nagyjai között.

Dr. Torbágyi Melinda

 

Sey Katalin

 

 

 

 

Copyright © 2013-2020. Magyar Numizmatikai Társulat   All Rights Reserved.