MEGJELENT

Grüll Tibor: A Római birodalom gazdasága című könyve.

 

Régóta hiányzott már egy magyar nyelvű összefoglaló munka a Római birodalom gazdaságáról. A római történelemmel foglalkozó kézikönyvekben, általános művekben bár szó esik a gazdaságról is, de rendszerint röviden, érintőlegesen és inkább csak illusztrálva a politika és társadalomtörténetet. A gazdaság pedig alapvetően határozza meg minden korszak történéseit, még ha tudjuk is, hogy sok minden más is, pl. ideológiák vagy akár egyes személyiségek is komoly, sőt döntő befolyást gyakorolhatnak az egyes korszakok eseményeire, fejlődésére.

 

A római gazdaság történetét bemutatni nem könnyű feladat, hiszen igen kevés és hézagos a jól használható forrásanyag. A fennmaradt források felhasználása és értékelése pedig számtalan interpretációra ad lehetőséget. A könyv végig veszi az ókori gazdaságtörténet forrásait, a szöveges és tárgyi anyagot is. Továbbá nem csak bemutatja azokat, hanem felhasználásuk lehetőségeit, az értelmezésükkel kapcsolatos korlátokat és buktatókat is megvitatja.

 

A szerző a források között viszonylag nagy helyet szentel a régészeti anyagnak, mivel az utóbbi 30-40 évben a tudományág erőteljes fejlődésének köszönhetően már egyre komolyabb segítséget tud nyújtani a gazdaság vizsgálatához az írott források mellett, és így részben kiegészítésül szolgál, máskor pedig éppen vitára késztet a történetíroknál fennmaradt adatokkal szemben. Különösen hasznos, hogy a régészeti forrásanyagot nem csak általánosságban tárgyalja, hanem a gazdaság szempontjából ma már jól használható tárgycsoportokat – pl. érmék, pecsételt kerámia, amphora, bélyeges téglák, sőt malomkövek és firma mécsesek – egyenként is vizsgálja. Továbbá kitér a település- és környezetrégészet módszereire, eredményeire, melyek már a kutatás jelenlegi szintjén is megkerülhetetlen adatokkal járulnak hozzá az ókori létviszonyok jobb megismeréséhez.

 

Az érmészet iránt érdeklődők számára a 2.5 fejezet egy rövid, jól áttekinthető bevezetés nyújt a numizmatikai forrásanyaghoz. A kötet végén viszont egy teljes fejezet foglalkozik a pénzügyekkel: mit jelent a monetizált gazdaság, bank- és hitelrendszer, adók, vámok, pénzügyi válságok, az államkincstár.

 

A kötet egy nagyon hasznos, bőséges modern szakirodalmat felhasználó, a vitatott kérdésekre és problémákra kitérő összefoglaló és áttekintő munka a római birodalom gazdaságáról. Különösen egyetemi hallgatók figyelmébe ajánlom, de minden érmészet és gazdaságtörténet iránt érdeklődő számára hasznos kézikönyv.

 

Torbágyi Melinda